دانش و فنآوری

اوباما، قانون فعالیت های بخش خصوصی در کره ماه را امضا کرد

: منتشر شده در

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته قانون "استخراج منابع کانی از سیارات کوچک حول حوش زمین و حق استفاده از آنها توسط بخش سرمایه گذاری خصوصی" را امضا کرد.این قانون پیش از امضای آن توسط کنگره آمریکا به تصویب رسیده و برای اجرایی شدن درانتظار امضای مقام ریاست جمهوری بود.

تصویر تزئینی
تصویر تزئینی flagofplanetearth.com
تبلیغ بازرگانی

براساس این قانون؛ که متن پیش نویس آن بی نظیرودرنوع خود بیسابقه است؛ هرسرمایه گذار یا اهل فنی می تواند درصورت داشتن امکانات خود را به هرسیارک کوچک درجو زمین و سایر اجرام سرگردان در فضا برساند و هرآنچه ازاین سیارات به عنوان ثروت به دست می آورد به مالکیت خود درآورد.

دراین مورد به خصوص به معادن فلزات، منابع گازی مانند هلیوم، منابع آب موجود درسیارات دیگر اشاره شده است.

گفته می شود، تصویب این قانون قبل از اینکه به منظور تشویق طمعکاران برای افزودن برسرمایه خود باشد برای تشویق امکان شراکت بخش خصوصی سرمایه داری بین المللی درجهت گسترش اکتشافات فضایی بوده است.

به زبان ساده تر، مصوبه کنگره به شرکت ها ی خصوصی فرصت می دهد درصورت داشتن اراده فولادین افزایش منافع تجاری با پرتاب راکت های خریداری شده و سازوکارهایی که خود اتبکارعمل آنرا برعهده خواهند داشت سیارک های کوچک و بزرگ مورد نظرخود را درفضا به دام انداخته و منابع کانی آنرا شامل فلزات و یا سنگ های گرانبها ی آنها را استخراج و راهی بازارزمین نمایند.

آمریکا درسال ١٩٦٧مدت کوتاهی پیش از پیاده شدن انسان برروی کره ماه با روسیه مفاد معاهده ای را مورد مذاکره قرارداد که معاهده ی عدم تعلق فضای بیرونی لقب گرفته است. براساس این معاهده بین المللی فضا محاط برکره زمین به هیچ کشوری تعلق ندارد.

با این حال هستند حقوقدانان بین المللی که می گویند: آمریکا حق صدور مجوزی برای حضور شرکت ها ی خصوصی در فضا را ندارد.

آنها می گویند، آنچه که از معاهده بین المللی عدم تعلق فضا فهمیده می شود، آنچیزی نیست که آمریکا تفسیر می کند.

اکنون این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا آمریکا حق دارد بدون مشورت بین المللی فضا را به منطقه تجاری خود تبدیل نماید؟.

حقوقدانان بین المللی می گویند درمتن توافق های هزار و نهصد و شصت وهفت هیچ اصولی برای مصادره فضا پیش بینی نشده است.

در١٩٧٩ پس از سفراولین فضا نوردان به کره ماه، اولین توافق نامه تحت عنوان "توافق پیرامون کره ماه" با حمایت سازمان ملل متحد به امضا رسید که درآن قید شده است که "هیچ کس نمی توان یکی ازاجرام یا سیارک های آسمانی را به تملک خود درآورد.

درهرصورت حقوقدانان کارشناس همان پیمان "کره ماه" می گویند رئیس جمهوری آمریکا با امضای مصوبه ی کنگره مفاد پیمان ١٩٧٩ ماه را نقض کرده است.

اما اکنون که مسئله جدی شده است اسناد نشان می دهد که درآن هنگام، نمایندگان آمریکا آن پیمان را امضا نکرده اند و امروز امضای چنین مصوبه ای اصلاً بخشی از پیمان محسوب نمی شود.

کارشناسان می گویند این موضوع که احتمالاً چین می تواند به این اقدام آمریکا اعتراض کند نیز منتفی است، زیرا، به گفته آنان دولت پکن نیز به موقع همان اقدام را با فرستادن سفینه های فضایی انجام خواهد داد.

درباره حقوق بین المللی وحق امریکا به استفاده تجاری از بخشی از فضا گفت گویی داشتیم با دکترسعید محمودی استاد دانشگاه درسوئد و کارشناس حقوق بین الملل. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید