دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

هوای قطب شمال در روزهای پایانی سال گذشته بهاری شد

صدا ۰۸:۲۴
气候升温北极也难幸免
气候升温北极也难幸免 DR

حدود سه هفته پس از پایان نشست بین المللی آب وهوا وتغییرات اقلیمی درپاریس، درروزهای پایانی سال میلادی دو هزارو پانزده گزارشی درباره نوعی تغییر جهشی دروضعیت گرمای قطبی درقطب شمال منتشرشد که به گستردگی مورد بحث و تحلیل اقلیم‌شناسان قرارگرفت. 

تبلیغ بازرگانی

موضوع از این قرار است که درحالت متعارف روند طبیعی فصول سال درروزهای پایانی سال میلادی براساس سابقه اندازه گیری میزان برودت دمای زمین درقطب شمال می‌باید به کمترین میزان معمول خود درفصل زمستان برسد.

آنگونه که سابقه مراکز هوا‌شناسی نشان می‌دهد، به طور معمول، درچنین برهه‌ای از فصل زمستان دمای قطب شمال می‌باید بین منفی سی تا منفی چهل وحتی دربرخی از سال‌ها منفی پنجاه باشد، اما درروزهای پایانی سال میلادی گذشته، یعنی ده روز پیش، درروزهای سی و سی و یکم دسامبربه حدود «صفر» درجه رسید که ادامه آن می‌توانست تحولات اقلیمی بیسابقه‌ای را درپی داشته باشد، این رویداد درمحافل عملی قابل توجه تلقی شد.

درسال‌های اخیر گرمایش جهانی یکی ازبزرگ‌ترین و نگران کننده‌ترین مسائل و چالش‌های موجود برسرراه بشریت عنوان شده است.
روزنامه «لوموند» دراواخرماه دسامبرگذشته گزارش مبسوطی پیرامون تغییرات آب وهوایی درفرانسه وجهان منتشرکرد ونوشت: دمای هوا درماه دسامبر بیشتر یک هوای بهاری لذت بخش بوده است، تا هوای زمستانی مورد علاقه اسکی بازان.
درکوهستان‌های «آلپ» فرانسه، میعادگاه اسکی بازان اروپا، برای پیش گیری از خالی شدن هتل‌ها و رستوران‌هایی که تنها یک فصل برای تامین درآمد یک ساله خود دارند، مسئولین به تولید و پاشیدن شبانه روزی برف مصنوعی به پیست‌های اسکی پرداختند.

لوموند نوشت: درجهان نیز تغییرات آب وهوایی بسیار محسوس بوده ودربرخی موارد از دو قرن پیش به این سو سابقه نداشته است.

به گفته کار‌شناسان، براساس مطالعات و تحقیقات معتبرانجام شده، گرمایش زمین با روند کنونی، پیامد‌های بسیاری خواهد داشت که ذوب شدن یخچال‌های سراسر جهان وقشرهای ضخیم یخی دردو قطب زمین، شما و جنوب، یکی از پیامد‌ها می‌تواند باشد، که نه تنها تاثیرات زیانبارخواهد داشت، منجر به پیچیده ترشدن موضوع گرمایش زمین می‌شود و مهارآنرا دشوارترخواهد کرد.

تنها یک هفته پس از پایان نشست پاریس، درشانزدهم دسامبرسازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، «ناسا» با انتشارگزارش تازه‌ای درمورد موقعیت تغییرات آب وهوایی اعلام داشت که تغییرات اقلیمی به سرعت درحال گرم کردن دریاچه‌های جهان است.

«ناسا» درگزارش خود تصریح کرده بود که دریاچه‌های جهان دربیست و پنج سال گذشته هرده سال صفرممیز سی وچهار (۳۴/۰) درجه سانتیگراد گرم‌تر شده‌اند و این سرعت از سرعت زمانی گرم شدن جو زمین بیشتراست.
ناسا می‌گوید: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تغییرات بزرگ دردریاچه‌های موجود درکره زمین نه تنها قابل پیش گیری نیستند، بلکه این تغییرات احتمالاً درحال اتفاق افتادن است.
گزارش ناسا به عنوان نمونه یاد آوری می‌کند که دریاچه‌هایی که درمناطق سردسیر قراردارند دربهار پوشش منجمد خود را زود‌تر ازدست می‌دهند.

برپایه تحقیقات افزایش دمای دریاچه‌های جهان درصورت تداوم امکانات و منابع تامین آب آشامیدنی ساکنین کره زمین و روند تعادل طبیعی (اکوسیستم) کره زمین را درخطرقرار می‌دهد.
افزایش دمای آب دریاچه‌ها می‌تواند رشد جلبک‌های سمی وغیرسمی را بیست درصد افزایش دهد که خود زیان‌های دیگری به دنبال خواهد داشت، ازجمله برای ماهی‌ها ودیگر «آبزیان» این دریاچه‌ها.

کار‌شناسان ناسا برای تهیه این گزارش از دویست و سی وپنج دریاچه درپنج قاره جهان نمونه برداری و دماسنجی کرده‌اند.
تغییرات آب وهوایی درجهان، علاوه برزیان‌های برشمرده شده، می‌تواند نوع دیگری از مهاجرت‌های اقلیمی را درپی داشته باشد.

درحالی که هنوز کشورهای غربی، به ویژه اروپا، با موضوع پذیرش و اسکان دادن صد‌ها هزار مهاجر خاورمیانه‌ای دست وپنجه نرم می‌کند، کار‌شناسان درجنوب شرق آسیا هشدارمی دهند که احتمالاً موج تازه‌ای از مهاجرت‌ها درراه خواهد بود: موج مهاجرت محیط زیستی.

درماه سپتامبرگذشته «زلاند نو» تقاضای پناهندگی یک شهروند مجمع الجزایر «کیریباتی» را که، به خاطرنگرانی از نابودی جزیره محل زندگی خود، به زلاند نو پناهنده شده بود نپذیرفت.

این نمونه نشان می‌دهد که ممکن است موج تازه‌ای ازمهاجرت‌های محیط زیستی ازکشورهای درخطر مانند بنگلادش و غیره اغازگردد.

دوپژوهشگر دانشگاه فنی «سنگاپور» دریک پروژه تحقیقاتی به وزش باد‌های غبارآلود از جنوب شرق آسیا پرداخته و یاد آوری کرده‌اند که این باد‌های غبارآلود از اندونزی می‌وزند ومنشا آن‌ها نیزنابودی مزارع نخل خرما یا اقاقیاست که کشاورزان یا شرکت‌های بزرگ صنعتی برای به دست آوردن کاغذ آن‌ها را می‌سوزانند.

دوپژوهشگر سنگاپوری درگزارش خود تصریح می‌کنند که به احتمال قوی درآینده شاهد مهاجرت‌های هزاران نفردرداخل کشورهایی از این نوع ویا حتی به دیگرنقاط جهان خواهیم بود.

درکنار این خطرات که فضای حیات و نبات را تهدید می‌کند آتش سوزی‌های جنگل‌های جهان نیزدرسال‌های اخیر خسارات فراوانی را در پنج قاره جهان وارد کرده است.

درتابستان سال گذشتهٔ میلادی، ٢٠١۵، بنیاد حیات وحش درجهان خبرداده بود که طی نیمه اول سال دوهزارو پانزده مساحتی برابر با یک میلیون و هفتصد هزار هکتار از جنگل‌های اندونزی نا‌بود شده است که گازهای گلخانه‌ای منتشر شده از آن یک میلیارد وهفتصد میلیون تن بوده است، چیزی معادل دو برابر تولید گازهای گلخانه‌ای درکشورصنعتی آلمان.

همه ساله خبرهای آتش سوزی درفرانسه، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اندونزی، مالزی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان میلیون‌های هکتار ازجنگل‌ها و مراتع را نابود می‌کند که زیان‌های آن به میلیارد‌ها دلاربالغ می‌گردد.

  دریک گفت وگوی تلفنی با آقای ناصر کرمی ، استاد محیط زیست درنروژ، دراغاز ازوی درباره اهمیت علمی تغییرات بی سابقه دمای هوا درقطب شمال درروزهای پایانی سال میلادی گذشته پرسیدم. ناصرکرمی درنروژ. گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.