طرح ملی دولت فرانسه در حمایت از همزیستی گرگ‌ها و انسان‌ها

صدا ۰۷:۴۱
همزیستی گرگ و انسان
همزیستی گرگ و انسان reuters

در مورد خطر گرگ ها هم مبالغه می شود و هم افسانه پردازی. در اسپانیا و ایتالیا گرگ ها آزادانه در روستاها رفت و آمد می کنند بی آنکه رفت و آمد آنان کمترین نگرانی برانگیزد.

تبلیغ بازرگانی

دوشنبه نوزدهم فوریه وزارتخانه های محیط زیست و کشاورزی فرانسه طرح اقدام ملی این کشور را در خصوص همزیستی گرگ ها و نظام شبانی برای دورۀ شش سالۀ ۲٠۲٣-۲٠۱٨ منتشر کردند. این طرح که شامل صد صفحه و ٣٨ پیشنهاد عملی می شود، می کوشد حفاظت از گرگ های حیات وحش را تأمین و نگرانی شبانان فرانسوی را رفع کند.

دو مصوبه نیز ضمیمۀ طرح اقدام ملی دولت فرانسه شده که شروط از بین بردن گرگ ها را (که در این کشور و در سرتاسر اروپا قویاً تحت محافظت هستند)، تعریف می کنند. هدف از ارایۀ این طرح تضمین بقای گرگ ها در حیات وحش فرانسه اعلام شده است. به موجب این طرح شمار گرگ های فرانسه از ٣۶۰ قلاده در حال حاضر باید به ۵٠٠ قلاده در پایان سال ۲٠۲٣ برسد، هر چند از نظر کارشناسان تداوم بقای گرگ ها نیازمند وجود ۲۵٠٠ تا ۵٠٠٠ قلاده گرگِ بالغ است.

طرح اقدام ملی دولت فرانسه به منظور پیشگیری از زیان شبانان، نابودی گرگ های مهاجم را مجاز دانسته مشروط به اینکه "راه حل دیگری برای جلوگیری" از حملۀ آنها به دام ها وجود نداشته باشد و حیات و بقای خود گرگ ها نیز به خطر نیفتد.

به همین خاطر، طرح اقدام ملی دولت فرانسه پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی نباید بیش از ۴٠ قلاده گرگ در این کشور از بین برود.

از پایان سال جاری میلادی سقف شکار گرگ ها نباید از ۱٠ تا ۱۲ درصد جمعیت آنها در سال فراتر برود و برای جلوگیری از افزایش بی اندازۀ شمار گرگ ها دولت فرانسه شکار آنها را تنها در سه ماهۀ آخر هر سال مجاز اعلام کرده است. خارج از این زمانبندی شکار گرگ تنها در مناطقی مجاز است که حملات به دام ها افزایش می یابد.

با این همه، طرح اقدام ملی دولت فرانسه نه دامداران و شبانان این کشور را راضی کرده و نه مدافعان محیط زیست را. انجمن دفاع از حیات وحش فرانسه در نظر دارد شکایتی را علیه دو مصوبۀ دولت به دیوان اداری این کشور تسلیم کند، زیرا، به گمان این انجمن، اجرای این مصوبات در درازمدت منجر به انقراض نسل گرگ در فرانسه می شود.

انجمن دفاع از حیات وحش فرانسه معتقد است که جدول زمانی تعیین شده از سوی دولت به شکار و نابودی بیشتر گرگ ها منجر خواهد شد به طوری که سالانه ۲٠ درصد جمعیت گرگ های فرانسه از بین خواهند رفت.

در این حال، شبانان و دامداران فرانسوی معتقدند که طرح اقدام ملی دولت به حملات گرگ ها به دام ها خاتمه نخواهد داد. آنان می گویند : برای نمونه، در سال ۲٠۱٧ قریب دوازده هزار رأس گوسفند توسط گرگ های فرانسه تلف شدند. به همین دلیل دامداران فرانسوی با تعیین سقف برای از بین بردن گرگ ها مخالف هستند و می افزایند که شکار گرگ نباید به هیچ جدول زمانی محدود و مشروط شود. آنان می‌افزایند که تجربه نشان داده که همزیستی گرگ و دام ناممکن است.

با این همه، ٧۵ درصد فرانسوی ها از طرح پیشنهادی دولت دربارۀ گرگ ها حمایت می کنند. این طرح در عین حال همزیستی گرگ و انسان را نیز از نو به موضوعی عمومی بدل کرده است. از نظر کارشناسان طرح اقدام ملی دولت فرانسه در خصوص گرگ ها دست کم از این مزیت برخوردار است که به آگاهی و شناخت از رفتار گرگ ها در نظام شبانی و دامداری و تاثیر آن بر زیست بوم این کشور کمک می کند.

بر خلاف تصور بسیاری، گرگ ها همواره در نزدیکی انسان ها زیسته اند از جمله در مناطق روستایی و شهری. به بیان دیگر، مادام که غذا و دام وجود دارد، در آهنگ رشد جمعیت گرگ ها تغییری رُخ نمی دهد. اتفاقاً یکی از دلایل افزایش جمعیت گرگ ها در فرانسه طی بیست و پنج سال اخیر گسترش جنگل های این کشور در ۱۵٠ سال گذشته و به تبع افزایش شمار جانوران جنگلی بوده است.

یکی دیگر از دلایل افزایش شمار گرگ های فرانسه توسعۀ مناطق حیات و نفوذ آنها است. هر ماده گرگی سالانه بین ۴ تا ٧ توله گرگ به دنیا می آورد که تنها نیمی از آنها زنده می مانند. گرگ ها از یک سالگی مهاجرت به دیگر مناطق را آغاز می کنند و قادرند طی چند روز مسافتی بین سی تا صدها کیلومتر را طی کنند.

گرگ ها تنظیم کنندۀ طبیعی جمعیت حیوانات جنگلی از قبیل گوزن ها و آهوها هستند. بررسی های میدانی نشان می دهد که گرگ ها با شکار حیوانات جنگلی از انقراض تدریجی جنگل ها و فضاهای سبز طبیعی جلوگیری و تجدید حیات آنها را میّسر می کنند. همین بررسی ها نشان می دهند که ٧٠ درصد غذای گرگ ها را جانوران وحشی و ٣٠ درصد آن را دام ها و حیوانات اهلی تشکیل می دهند.

بر اساس دیگر تحقیقات میدانی، گرگ های جوان به ویژه در یک سالگی شکار را می آموزند و در قیاس با گرگ های بالغ زیان بیشتری به دام ها وارد می آورند. تحقیقات نشان می دهند که بسیاری از دام هایی که در سال ۲٠۱٧ هدف حملات گرگ ها قرار گرفتند مصرف نشدند.

٨٠ درصد شبانان فرانسه سالانه به طور متوسط بین ٣ تا ۴ درصد دام های خود را در نتیجۀ حملات گرگ ها از دست می دهند و ۲٠ درصد شبانان سالانه ۲۵ رأس از دام های خود را به طور متوسط در نتیجۀ همین حملات از دست می دهند.

یکی از تدابیری که طرح اقدام ملی دولت فرانسه پیش بینی کرده تربیت گونۀ ویژه ای از سگ های نگهبان است که قادرند تا شعاع طولانی حفاظت از گله را برعهده بگیرند.

کارشناسان می گویند که شکار گرگ ها به کاهش حملات آنها به دام ها منجر نمی شود. آنان به تجربۀ همزیستی نسبتاً آسان گرگ ها با مناطق و زندگی روستایی در ایتالیا یا اسپانیا اشاره می کنند و می گویند : علت این امر، تفاوت مدل های اقتصاد روستایی در این دو کشور است.

در ایتالیا و اسپانیا گله های دام ها در قیاس با فرانسه کم شمار هستند و همین محافظت از آنها را ساده تر می کند. آنان در عین حال می افزایند که بر خلاف تصور رایج خطر گرگ ها بیشتر از حوادث ناگواری نیست که در نتیجۀ عمل گوزن های وحشی و حتا حیوانات اهلی نظیر گاوها روی می دهد. در مورد خطر گرگ ها هم مبالغه می شود و هم افسانه پردازی. در اسپانیا و ایتالیا گرگ ها آزادانه در روستاها رفت و آمد می کنند بی آنکه رفت و آمد آنان کمترین نگرانی برانگیزد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید