کلیسای نتردام پاریس پس از آتش‌سوزی، ترمیم یا از نوساختن؟

صدا ۱۰:۴۷
برای شنیدن توضیحات شیرین زیرک، آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی، ساکن پاریس بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات شیرین زیرک، آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی، ساکن پاریس بر روی تصویر کلیک کنید. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

رویارویی با صحنه‌ی آتش‌سوزی کلیسای نتردام پاریس، نامی که با یک اثر برجسته رمانتیک، گوژپشت نتردام، گره خورده، نه تنها تاسف بسیاری از دوستداران میراث باستانی جهانی را برانگیخت، بلکه پرسش‌های فراوانی را چه از منظر چگونگی وقوع آتش‌سوزی چه اقدامات ضروری ‌پس از این حادثه موجب شد.

تبلیغ بازرگانی

بحث امنیت و نگهداری آثار باستانی به ویژه به هنگام مرمت و بازسازی این آثار از اهمیت ویژه برخوردار هست، آیا در اجرا اقدامات ایمنی در کلیسای نتردام پاریس سهل‌انگاری شده بود؟

شیرین زیرک، آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی، ساکن پاریس
شیرین زیرک، آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی، ساکن پاریس AKS : RFI/PERSIAN

برای بازسازی بخش‌هایی از کلیسای نتردام از جمله مناره و سقف کلیسا، بحث بر سر نوسازی یا بازسازی کامل عنوان شده است. در منشورهای بین‌المللی برای حفظ و مرمت آثار باستانی، چه تدابیری در نظر گرفته شده آیا امکان بازسازی و مدرن کردن وجود دارد؟ آیا تنها بازسازی امکانپذیر است

در شماره این هفته از مجله دانش و فن‌آوری با یک آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی همراه هستیم تا برخی از این پرسش‌ها را واکاوی کنیم.

برای شنیدن توضیحات شیرین زیرک، آرشیتکت و متخصص مرمت آثار باستانی، ساکن پاریس بر روی تصویر کلیک کنید.

آتش سوزی کلیسای نتردام
آتش سوزی کلیسای نتردام .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید