دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

چه موقع باید صافی کف پا را جدی گرفت؟

صدا ۱۰:۵۳
برای شنیدن توضیحات دکتر علیرضا نوری، جراح اورتوپد در سوئد، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر علیرضا نوری، جراح اورتوپد در سوئد، بر روی تصویر کلیک کنید. DR

گویند پا قلب دوم است چون در تحرک‌پذیری و ایجاد حرکت در اندام تحتانی بدن و ناحیه کمر نقش ویژه دارد.

تبلیغ بازرگانی

زندگی با حرکت در جریان است و بروز هر گونه مشکلی در ناحیه پا بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد. کف پا، نقطه‌ای است که با تحمل وزن بدن، بیشتر تماس را با سطح زمین دارد و صافی کف پا از جمله مواردی است که می‌تواند اندام‌های تحتانی بدن، ساق پا و کمر را با تحت تاثیر قرار دهد.

چه موقع باید صافی کف پا را جدی گرفت و برای درمان آن اقدام کرد؟

آیا راه‌های درمان در سنین مختلف متفاوت است؟

مراقبت از پا و توجه به قوس کف پا در سلامت زانوها و اندام تحتانی بدن اهمیت دارد و در صورت مشاهده هر گونه تغییری در کف پا حتی بدون بروز درد بهتر از با پزشک معالج مشورت کنید.

برای شنیدن توضیحات دکتر علیرضا نوری، جراح اورتوپد در سوئد، بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.