تهران به مرز بی آبی نزدیک شده است

تهران - ۲۱ آبان
تهران - ۲۱ آبان VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

مدیر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی و برق آبی استان تهران، محمد شهریاری، در گفتگو با ایسنا می‌گوید که بحران آب تهران از مرحلۀ هشدار گذشته است و وضعیت منابع سدهای این استان فاجعه‌بار است. او گفته است که در پایان شهریور ماه، ذخایر آب سدهای پنجگانۀ تهران ٣١٤ میلیون متر مکعب کاهش یافته به طوری که تهران به مرز بی آبی نزدیک شده است.

تبلیغ بازرگانی

شهریاری گفته است که سدهای پنجگانۀ تهران با ٨٨٩ میلیون متر مکعب کاهش آب روبرو هستند و این کاهش معادل چهار برابر مخزن پر سد امیرکبیر و دو برابر مخزن پر سد طالقان است. به گفتۀ محمد شهریاری کاهش بارندگی در فروردین ماه سال ١٤٠٠ در ٥٣ سال اخیر بی سابقه بوده است. به گفتۀ او  در فروردین ماه گذشته در حوضۀ آبریز سدهای استان تهران در مجموع ٢٫٣ میلی‌متر بارندگی روی داد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ١٣٧ میلی‌متر بوده است.

نتیجۀ این که به گفتۀ او امسال حتی آب کشاورزی برای کشت دوم و تابستانه تأمین نشد و تأمین آب آشامیدنی تنها با صرفه جویی‌های شدید میسر است. به گفتۀ محمد شهریاری کاهش شدید ذخایر آبی سدهای استان تهران همچنین کاهش ٤٠ درصدی تولید نیروگاه های برق‌آبی استان را در پی داشته است. بحران کم آبی در استان تهران در عین حال خبردهندۀ بحران‌های بمراتب شدیدتر بی آبی در دیگر مناطق کشور به ویژه در استان‌های جنوبی، مرکزی و شرق ایران است. این بحران سال گذشته در خوزستان اعتراض‌های گستردۀ اجتماعی را در پی داشت.       

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید