دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ داخلی

دبیرکل موتلفه اسلامی : با محاکمه موسوی و کروبی موافقم

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۱ دقیقه

یک مقام مسئول حزب موتلفه اسلامی درایران می‌گوید: با محاکمه دوتن رهبران وقایع اعتراضی سال هشتادو هشت خورشیدی، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، موافق است.

تبلیغ بازرگانی

محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید براینکه گروهای فشارتابع هیچ منطقی نیستند، گفت: با محاکمه کروبی و موسوی موافق هستم اما به تصمیم شورای امنیت نیزاحترام می‌گذارم زیرا این شورا با نگاه به تمامی جوانب، مصلحت نظام را لحاظ کرده و در‌‌نهایت تصمیم به حصرافراد گرفته است.
وی که درمحل دانشگاه فردوسی مشهد سخن می‌گفت افزود: بنده اعلام می‌کنم که با محاکمه کروبی و موسوی موافق هستم اما به تصمیم شورای امنیت کشورنیز احترام می‌گذارم، زیرا این شورا با نگاه به تمامی جوانب مصلحت مجموعه نظام تصمیم به حصراین افراد گرفته تا موضوع را حل وفصل کند، لذا این امررا نیزتائید می‌کنم.
دبیرکل موتلفه گفت: رهبری بار‌ها به موسوی گفتند مردم را به خیابان‌ها نکشانید اما هیچ کدام ازاین اقدامات فایده‌ای نداشت.
حبیبی افزود: گروهای فشارتابع هیچ منطقی نیستند و مذاکراتی که با آقای موسوی انجام شد در‌‌نهایت با اقدامات گروهای فشاربه نتیجه نرسید، بنا براین گروه هاهم برای اصولگرایی و هم برای اصلاح طلبی مصرهستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.