افغانستان

دبیرکل ناتو در افغانستان از روند صلح با طالبان حمایت کرد

محمد اشرف غنی و استولتن‌برگ
محمد اشرف غنی و استولتن‌برگ Reuters

ینس استول‌تنبرگ دبیر کل ناتو (پیمان اتلانتیک شمالی) صبح روز سه شنبه ١٥مارس/٢٥اسفند،‌ در یک سفر دو روزه ی اعلام‌نشده وارد کابل پایتخت افغانستان گردید.

تبلیغ بازرگانی

آقای ستولنتنبرگ با محمد اشرف غنی رییس جمهور وعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به گونه ی جدا گانه دیدار وگفتگو کرده و درمورد موضوعات جاری در افغانستان از جمله مبارزه باهراس افگنی و روند گفتگوهای صلح این کشور بحث وگفتگو کرده است.
او همچنین رهبران حکومت وحدت ملی را برای شرکت درنشست آینده ی نا تو در بروکسل دعوت نموده گفته است که شرکت شما درین نشست رابطه ی افغانستان وناتو را مستحکم ترخواهد ساخت.
از سوی هم دبیرکل ناتو در ادامه ی سفرش به کابل،‌ دریک نشسست مشترک خبری با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان شرکت کرده گفت" سال گذشته برای نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان سال دشواری بود، اما توانایی را که ما درین نیروها دیدیم ثابت میسازد که آنها قادر اند تا به تهدید های امنیتی از سوی دهشت افگنان در افغانستان، پاسخ بدهند. او بر ادامه ی کمک های ناتو به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در زمینه های آموزش، تسلیحاتی،‌ مالی و دیگر تسهیلات تاکید ورزیده تصریح کرد تعهد ما محکم و دوامدار است. دبیر کل ناتو در عین حال از روند صلح افغانستان اعلام حمایت نمود.
درین نشست خبری همچنین رییس جمهورافغانستان از حمایت های ناتو به افغانستان قدر دانی کرده وخواستار تقویت هرچه بیشتر قوای هوایی این کشور گردید. آقای غنی علاوه کرد" ما به شما وتمامی مردم جهان اطمنان میدهیم که مبارزه ی ما بافساد اداری همه جانبه و همیشگی است وهمچنان افتخار داریم که اثریت قاطع نیروهای دفاعی وامنیتی ما پایبند به ارزشهای قانون اساسی و ارزشهای حقوق بشر هستند".
این در حالی است که براساس گزارش نهاد های ناظرجهانی، افغانستان از جمله کشور های است که شهروندان آن ازگستردگی فساد اداری رنج میبرند واخیرن سیگاریا اداره ی بازرس عمومی ایالات متحده ی آمریکا در باره ی بازسازی افغاستان، نیز از موجودیت فساد در دستگاه های اداری وامنیتی این کشور گزارش داده است.
رییس جمهور افغانستان درین نشست خبری همچنین، در مورد چگونگی آغاز گفتگوهای صلح : جنگ افغانستان عوامل بیرونی و منطقوی دارد، بنا برین رسیدن به صلح دوامدار حوصله ی ستراتیژیک میخواهد. او برگزاری نشست های چهار جانبه درمورد صلح افغانستان را گام های مثبت درین راستا عنوان نموده توضیح داد:‌ در چارچوب این روند، گروه های که میخواهند صلح کنند و آنهای به جنگ ادامه میدهند، مشخص خواهد شد. آقای غنی درعین حال بر سرمایه گزاری دولت افغاستان برای تقویت نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور تاکید ورزیده اذعان داشت که ما به هیچ وجه ازین ازین امرغفلت نخواهیم کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید