سازمان ملل/ایران/اعدام/کودکان

دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست به اعدام کودکان خاتمه دهد

بان کی-مون، دبیر کل سازمان ملل
بان کی-مون، دبیر کل سازمان ملل

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، اعدام کودکان را در ایران محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که با تعلیق مجازات اعدام در این کشور زمینۀ لغو نهایی آن را فراهم سازد.

تبلیغ بازرگانی

دبیر کل سازمان ملل با محکوم کردن اعدام فاطمه سالبهی و صمد زهابی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشتند نسبت به افزایش بی وقفۀ اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز نگرانی کرده است.
دبیرکل سازمان ملل اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران را انعکاس گرایشی نگران کننده خوانده است. او با اشاره به اعدام ۷۰۰ تن در جمهوری اسلامی آنهم تنها طی سال جاری میلادی، افزوده است که شمار اعدام های ایران در سال جاری میلادی در دوازده سال گذشته بی سابقه بوده است.
بان کی مون یادآور شده است که جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان معاهده های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق کودکان است که اعدام کودکان، یعنی افراد کمتر از هجده سال را صریحاً منع می کند.
در روزهای گذشته دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با انتشار بیانیه های جداگانه از حکومت اسلامی ایران خواستند که به اعدام و قتل کودکان در این کشور پایان دهد. گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در بیانیه های خود از دولت ایران خواستند که مجازات اعدام را در این کشور قطع و سپس لغو کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید