ایران / حقوق بشر

درخواست ازایران برای توقف اعدام ها

DR
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

شش سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر به همراه خانم شیرین عبادی و برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه مشترکی خواستار"پایان یافتن اعدام ها" درایران گردیدند. 

تبلیغ بازرگانی

شش سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر به همراه خانم شیرین عبادی و برنده جایزه صلح نوبل با انتشاربیانیه مشترکی خواستار"پایان یافتن اعدام ها" درایران گردیدند.
به گزارش منابع خبری، این بیانیه با اشاره به اجرای حداقل هشتادوشش اعدام از جمله اعدام هشت زندانی سیاسی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، می گوید: طی این مدت شصت وهفت تن از این افراد با جرائمی در ارتباط با مواد مخدراعدام شده اند که میزان واقعی اعدام ها می تواند بیش از این باشد.
امضاء کنندگان این بیانیه از کشورهای دیگر می خواهند تا از جمهوری اسلامی خواسته شود اعدام ها را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی خود براساس قوانین بین المللی احترام بگذارد.
  سارمان های امضاء کننده یان بیانیه عبارتند از: "سارمان دیده بان حقوق بشر"، سازمان گزارشگران بدون مرز"، کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشردرایران و خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سای دو هزاروسه میلادی.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید