ایران

درخواست از علی شمخانی برای آزادی موسوی و کروبی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از علی شمخانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران خواست تا فورا به وضعیت رهبران مخالفانِ تحت حصر خانگی رسیدگی و شرایط لازم برای آزادی آنان را فراهم کند.

تبلیغ بازرگانی

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی باید آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در برنامۀ کار این شورا قرار داده و به آن رسیدگی کند.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «حصر خانگی مستمر این منتقدان سیاسی حکومت، غیرقانونی وغیرانسانی است و شورای عالی امنیت ملی هم اکنون در موقعیت مناسبی است که بتواند به این حصر فراقضایی پایان دهد.»

وی افزود: «دولت حسن روحانی که مدعی احترام به حقوق مردم است نباید ادامۀ موارد نقض فاحش حقوق بشری را که در دولت محمود احمدی‌نژاد در جریان بود تحمل کند.»

چند روز پیش علی شمخانی از سوی حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای امنیت ملی به مقام دبیری این شورا منصوب شد.

همچنین آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز وی را به عنوان نماینده خود در شورای امنیت ملی برگزید.

علی شمخانی در کابینۀ محمد خاتمی وزیر دفاع و پیشتر در کابینه میرحسین موسوی وزیر سپاه بود.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در تاریخ ۱۹ شهریور اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیرا موافقت کرده که پروندۀ رهبران مخالفان برای رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی و دبیر جدید آن ارجاع شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید