ایران

درخواست راهپیمائی احزاب اصلاح طلب و واکنش دولت

David W Cerny/Reuters
۹ دقیقه

درپی درخواست هشت حزب اصلاح طلب طرفدار جنبش سبز برای برگزاری یک راه پیمائی در سکوت، بدون قطعنامه و سخنرانی در روز بیست و دوم خرداد ( سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم)، محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که نمایندۀ رسمی هیچ حزبی برای درخواست مجوز به این وزارت خانه مراجعه نکرده است.

تبلیغ بازرگانی

وزارت کشور پیش از این ازاین احزاب خواسته بود محتوای شعارها و متن قطعنامۀ پایانی راه پیمائی خود را در اختیار این وزارت خانه قرار دهند. درخواست راه پیمائی توأم با سکوت این احزاب از میدان امام حسین تا میدان انقلاب پس از مطرح شدن درخواست مشابهی از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو تن از رهبران جنبش سبز عنوان شده بود.
در گفتگوئی با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در تهران، از او پرسیدیم تا چه انداره به صدور مجوز برای این راه پیمائی می توان خوشبین بود؟ درصورت چربیدن کفۀ بدبینی برکفۀ خوشبینی در این مورد، این احزاب با چه انگیزه ای چنین درخواستی را مطرح کرده اند؟ با آن چه که تاکنون گذشته است، میتوان حتا عدم صدور مجوز را نیز یک پیروزی برای جنبش سبز به حساب آورد؟
سعید مدنی بر این باور است که اصولاً تصمیم گیری در مورد دادن مجوز هرگونه مجوز به تشکل ها و هواداران جنبش سبز نه در حیطۀ اختیارات وزارت کشور بل در چهارچوب اختیارات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و با وجود مواضع تا کنون ابراز شدۀ این شورا، نمی توان به پاسخی مثبت به این درخواست امیدوار بود
از نظر سعید مدنی انگیزۀ رهبران جنبش سبز و احزاب اصلاح طلب از مطرح کردن این درخواست این است که به عنوان یک جنبش مسالمت آمیز و مقید به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور نشان دهند که دولت کنونی در هرحال حتا به اجرای قوانین خود نیز تن در نمی دهد.
سعید مدنی این امر و رفتار متناقض وزارت کشور مبنی بر آغاز یک بازی و برهم زدن آن را دلیلی دیگر بر هراس حاکمیت از جنبش سبز می داند و می گوید خودداری از صدورمجوز برای یک راهپیمائی با ویژگی های یادشده و حاکم کردن جوی امنیتی ازهم اکنون درشهرتهران نشان از آن دارد که برای حاکمیت برخلاف آن چه که ادعا می کند جنبش سبز نه تنها رو به افول بوده بلکه در یکسالی که ازعمرآن می گذرد نیرومند نیز شده است.
 

گفتگو با سعید مدنی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید