ایران

درخواست همه پرسی برای اجرای لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها

محمود احمدی نژاد : با توجه به این که بانحوۀ تصویب لایحۀ هدفمند کردن لایحه در مجلس مردم ضرر می بینند راه حل این است که از مردم خواسته شود که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یانه و موضوع به همه پرسی گذارده شود.

تبلیغ بازرگانی

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب در یک برنامۀ تلویزیونی گفت متأسفانه برخی نمی خواهند طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود لذا او پیشنهاد می کند که این موضوع به همه پرسی گذاشته شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران که در اجرای این طرح با مخالفت هائی از جمله در مجلس شورای اسلامی رو به روست افزود ترساندن مردم از اجرای لایحۀ هدفمند سازی یارانه ها یک خیانت است. احمدی نژاد از این لایحه به عنوان "یک برنامۀ اصلاحی و ضروری" دفاع کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت برخی اجرای این لایحه را نشدنی و غیرعلمی می دانند و متاسفانه او و دیگر مدافعان این لایحه نتوانسته اند با استدلال یک روش علمی و شدنی و راهی را که برای اصلاح اقصاد کشور ضرورت دارد به مخالفان بباورانند.

محمود احمدی نژاد گفت با توجه به این که نحوۀ تصویب لایحۀ هدفمند کردن لایحه در مجلس مردم ضرر می بینند راه حل این است که از مردم خواسته شود که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یانه و موضوع به همه پرسی گذارده شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید