افغانستان/انتخابات پارلمانی

با برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، زنان قندهار به امید تغییر هستند

در انتخابات پارلمانی افغانستان که روز شنبه ٢٠ اکتبر/ ٢٨ مهر برگزار می شود، بیش از یک چهارم کرسی های مجلس نمایندگان، یعنی ۶۸ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی، به بانوان اختصاص یافته است.
در انتخابات پارلمانی افغانستان که روز شنبه ٢٠ اکتبر/ ٢٨ مهر برگزار می شود، بیش از یک چهارم کرسی های مجلس نمایندگان، یعنی ۶۸ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی، به بانوان اختصاص یافته است. REUTERS/Mohammad Ismail

از میان بیش از ٢۵٠٠ نفر که برای راهیابی به پارلمان افغانستان داوطلب شده اند، ۴۱۶ بانو حضور دارند تا به مبارزه با نابرابری های جنسیتی و مطالبۀ حقوق خود بپردازند. حضور این شمار داوطلب زن در انتخابات پارلمانی این کشور، به رغم تهدیدهای امنیتی موجود و تمام محدودیت ها، بی سابقه بوده است.

تبلیغ بازرگانی

در انتخابات پارلمانی افغانستان که روز شنبه ٢٠ اکتبر/ ٢٨ مهر برگزار می شود، بیش از یک چهارم کرسی های مجلس نمایندگان، یعنی ۶۸ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی، به بانوان اختصاص یافته است.

تعداد ۴۱۶ داوطلب زن، طی بیست روز تبلیغات انتخاباتی، در کنار بیش از دو هزار نامزد مرد، به معرفی اهداف و برنامه های خود پرداختند.

"سلما وحیدی" یکی از نامزدهای زن انتخابات پارلمانی افغانستان از ولایت قندهار می باشد که مدت ۱۵ سال است که به رغم تهدیدهای امنیتی، در سازمان های محلی و بین المللی گوناگون، به مبارزه در زمینۀ حقوق بانوان پرداخته است.

او که ۳۵ سال دارد و بارها تهدید به مرگ شده است، در خصوص نامزد شدن در انتخابات پارلمانی افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تصمیم گرفتم دیگر نترسم و به جای اینکه خود را در خانه ام زنده به گور کنم، کار مفیدی انجام دهم».

وی همچنین به تماس تهدید آمیز گروه طالبان اشاره می کند که از او خواسته اند به جای داشتن مطالباتی در خصوص تغییر و ایجاد قوانین جدید در پارلمان این کشور، به هدایت مردم بر اساس تعالیم و احکام قرآن بپردازد.

"سلما وحیدی" که خواستار حضور فعال زنان در دانشگاه ها و أمور سیاسی افغانستان است، می افزاید: «اگر به اطراف بنگرید، می بینید که مردم زیادی در این کشور کشته شده اند و ما همچنان زندانیان خشونت هستیم؛ زمان تغییر فرا رسیده است و این تغییر مستلزم حضور زنان در رأس قدرت است».

لازم به ذکر است که ١١ زن از ولایت قندهار، نامزد انتخابات پارلمانی این کشور شده اند. ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گهوارۀ گروه طالبان قلمداد می شود و زنان در اینجا به سختی برای حقوق و مطالبات خود مبارزه می کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید