ایران/کارگران

حقوق‌های معوقه به مسئلۀ مشترک کارگران و کارمندان ایران تبدیل شده است

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، قریب ۵۰۰ نفر از کارگران مراحل ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه و همچنین عیدی و حق سنوات اجتماع کردند. اما، به دلیل نگرانی از عدم تمدید قراردادهای شان در سال آینده به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

تبلیغ بازرگانی

در اقدامی مشابه بیش از ۱۵۰۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های بهمن و اسفند ماه و عیدی و پاداش سال جاری دست از کار کشیدند اما با وعدۀ پرداخت حقوق های معوقه شان به اعتراض خود خاتمه دادند. در روزهای گذشته کارگران نساجی بروجرد خبر دادند که نه فقط با مشکل حقوق های معوقه روبرو هستند، بلکه به دلیل افت ۸۰ درصدی تولید کارخانه بیم آن دارند که ۴۶۰ تن از کارگران این کارخانه در سال ۹۵ قراردادهایشان تمدید نشده و به این ترتیب از کار اخراج بشوند.

با این حال، مسئلۀ حقوق های معوقه اکنون نیز به نهادها و دستگاه های دولتی هم تعمیم یافته است. قائم مقام نظام پرستاری کشور به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که پرستاران دانشگاه های علوم پزشکی ایران بین ۶ تا ۱۰ ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند. همین منبع افزوده است که علت این امر بی پولی وزارت بهداشت است. با این حال، وزارت بهداشت منشا این مشکل را بیمه ها می داند. ایلنا، افزوده است که شرکت های بیمه نیز به دلیل افزایش تعرفه در طرح تحول سلامت و کمبود منابع ناتوان از پرداخت معوقات شان به بیمارستان ها هستند.

گسترش حقوق های معوقۀ کارگران و کارکنان خدمات دولتی همزمان است با افزایش ۱۴ درصدی حقوق حداقل کارگران در سال ۹۵ که در غیبت نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران و با تصمیم یکجانبۀ دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور صورت گرفت. "عید علی کریمی" رییس خانۀ کارگر قزوین گفته است که این افزایش به هیچ وجه متناسب با نرخ واقعی تورم صورت نگرفته است و حقوق حداقل کارگران در سال آینده تنها ۳۰ درصد نیازهای کارگران را تأمین می کند و در نتیجه شکافی ۷۰ درصدی میان دستمزد و هزینه های کارگران وجود دارد.

"عید علی کریمی" همچنین ادعای دولت حسن روحانی را مبنی بر کاهش نرخ تورم بی اساس خوانده و گفته است : هیچ کاهش تورمی در بین نیست، تنها همه چیز در رکود است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید