در بحبوحۀ کرونا در زندان‌های ایران سه نویسنده به زندان احضار شدند

بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)
بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) کانون نویسندگان ایران

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا سلامت و جان دهها هزار زندانی ایرانی را به شدت تهدید می کند و ممکن است فاجعه ای انسانی در زندان های کشور به بار آورد، شعبۀ یک اجرای احکام دادسرای اوین، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران را جهت اجرای احکام پانزده سال و شش ماه زندان احضار کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در ابلاغیه ای که دیروز سه شنبه بیستم اسفند ماه منتشر شده، شعبۀ یک اجرای احکام دادسرای "شهید مقدسی" سه عضو کانون نویسندگان ایران رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن را طی چهار روز آینده جهت اجرای احکام زندان به این شعبه فراخوانده است.

رضا خندان و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هر یک به شش سال زندان و کیوان باژن عضو هئیت دبیران سابق کانون نویسندگان به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این سه نویسنده را به خاطر انتشار نشریه و کتاب و رفتن بر سر مزار نویسندگان و هنرمندان به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به حبس های طویل المدت محکوم کرده است.

پیش از این صدها نویسندۀ ایرانی با امضا طوماری خواستار لغو این احکام شده و نگرانی خود را نسبت به تشدید برخوردهای امنیتی با نویسندگان و هنرمندان کشور اعلام کرده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید