ایران - بهائیان

در جمهوری اسلامی ایران مرد گان بهائی نیز آسایش ندارند

ویران کردن گورستان های متعلّق به بهائیان در ایران، در شهریور - ۱۳۸۶
ویران کردن گورستان های متعلّق به بهائیان در ایران، در شهریور - ۱۳۸۶

همزمان با تشدید موج آزار و اذیت بهائیان در جمهوری اسلامی ایران، مقامات دولتی در شهر سنندج به فکر تصاحب و تخریب گورستان بهائیان این شهر افتاده اند. این کار که قرار است با توسل به قوۀ قضائیه انجام گیرد، اعتراض بهائیان و نهادهای مدافع حقوق بشر را بر انگیخته است.

تبلیغ بازرگانی

دفتر جامعۀ بین المللی جامعۀ بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، طی بیانیه ای نسبت به سرنوشت گورستان بهائیان سنندج در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه که دیروز منتشر شد پس از ذکر تاریخچۀ این گورستان و یادآوری این که قرار است دادگاهی در سنندج در روزهای آینده در مورد تصرف این گورستان به وسیلۀ دولت و تخریب آن تصمیم گیری کند می خوانیم با توجه به تشدید روند آزار و اذیت بهائیان ایران در ماه های اخیر و از جمله یورش به خانه های دوازده تن از بهائیان سنندج در ماه گذشته نمی توان در انتظار تصمیمی امیدوار کننده از سوی این دادگاه بود.
بر بنیاد بیانیۀ دفتر جامعۀ بین المللی در ژنو، مقامات دولتی هژده سال پیش در شهر سنندج قطعه زمینی بایر به مساحت حدود یک هکتار را در حاشیۀ جاده ای در اختیار بهائیان قرار داه اند تا از آن به عنوان گورستان استفاده کنند.
بهائیان پس از نخستین خاک سپاری در این گورستان، به کمک منابع طبیعی استان به کاشتن ٢٥٠ اصله سرو و صنوبر در این زمین و ایجاد فضای سبز و آباد کردن آن از طریق تسطیح زمین و برداشتن تخته سنگ ها دست زدند. موفقیت آنان در ایجاد فضائی سبز و آباد در این زمین باعث شد که منابع طبیعی استان از آنان بخواهد که درخت کاری و ایجاد فضای سبز را به بیرون از گورستان نیز گسترش دهند. درخواستی که مورد قبول و اجرا شد و گورستان واطراف آن را به مکانی برای بازدید و گردش مردم سنندج که از اهل تسنن هستند تبدیل کرد.
افزون بر این بهائیان به ساختن اطاقی برای انجام امور خاک سپاری اجساد، حفر چاه در این زمین و مجهز کردن محل به برق نیز، البته با کسب مجوز از مقامات دولتی، اقدام کرده اند.
اکنون که این محل آباد شده است، مقامات دولتی برغم صدورسند مالکیت و تحویل آن به بهائیان در گذشته، به فکر تصاحب زمین و تخریب گورستان افتاده اند و می خواهند مسأله را در دادگاهی در سنندج به رأی قاضی بگذارند.
در این میان، سازمان حقوق بشر کردستان نیز اخیراً با صدور بیانیه ای خواهان "اجرای تساهل و تسامح در پذیرش دگر باوری" از سوی اولیاء امور شده است و موج فشارها و محدودیت ها بر جامعۀ بهائی ایران را "اقدامی غیر انسانی و غیرقانونی و خلاف معاهده ها و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی" دانسته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید