ایران /آمریکا

در صورت بستن تنگۀ هرمز به وسیلۀ ایران، آمریکا به زور متوسل می شود

لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا (سمت راست) و ژنرال مارتین دمپسی"- عالی رتبه ترین افسر ارتش آمریکا (سمت چپ)
لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا (سمت راست) و ژنرال مارتین دمپسی"- عالی رتبه ترین افسر ارتش آمریکا (سمت چپ) REUTERS/Chris Usher/CBS News/Handout

لئون پانه تا- وزیر دفاع آمریکا، امروز یکشنبه تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران به بستن تنگۀ هرمز، گذرگاه استراتژیک برای ترابری (حمل و نقل) دریائی دست بزند، آمریکا با توسل به زور به این اقدام تهران پاسخ خواهد داد.

تبلیغ بازرگانی

"لئون پانه تا" افزود دولت آمریکا در این مورد بسیار روشن و صریح بوده بارها اعلام کرده است که بستن تنگۀ هرمز را تحمل نخواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی "سی. بی. اس." ضمن دادن این هشدار، بستن تنگۀ هرمز را عبور از یکی دیگر از خط قرمز های واشنگتن خواند و گفت، گذشتن از این خط قرمز واکنش و پاسخ آمریکا را در پی خواهد داشت.

همزمان با این اظهارت وزیر دفاع آمریکا، "ژنرال مارتین دمپسی"- عالی رتبه ترین افسر ارتش آمریکا، نیز به نوبۀ خود گفت جمهوری اسلامی ایران از امکان و توانائی بستن تنگۀ هرمز برخوردار است اما چنین اقدامی «اقدامی غیر قابل تحمل»خواهد بود.
ژنرال "مارتین دمپسی"، که در کنار "لئون پانه تا" در مصاحبه با "سی. بی. اس." شرکت کرده بود، در دنبالۀ سخنان خود گفت جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری های لازم را برای برخورداری از توانائی بستن تنگۀ هرمز کرده است ولی آمریکا نیز به نوبۀ خود تدابیر و امکانات لازم را برای تضمین پیروزی خود در چنین مقابله و رویاروئی و باز گشائی این تنگه به عمل آورده است.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکاهشدار داد که در صورت بسته شدن این تنگه، آمریکا واکنش نشان می دهد و آن را بازگشائی خواهد کرد.

تهدید ایران به بستن این تنگه و تهدید متقابل آمریکا به پاسخگوئی و بازگشائی آن، در هفته های اخیر چند بار از سوی مقامات نظامی و غیر نظامی تهران و واشنگتن تکرار شده است.

٣٥٪ از کل نفت خام مورد نیاز جهان که از راه دریا جا بجا می شود، از تنگۀ هرمز عبور می کند.
* Leon Panetta
* Martin Dempsey
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید