دسترسی به محتوای اصلی
مهاجرت

یک رکورد تازه: ۵ هزار پناهجو سال ۲۰۱۶ در مدیترانه جان دادند

متن توسط : عزیز احمد فرد
2 دقیقه

با دو مورد غرق شدن کشتی که روز پنجشنبه صورت گرفت و باعث مرگ ۱۰۰ نفر شد، تعداد مهاجرانی که امسال در مدیترانه جان داده اند، به پنج هزار نفر رسید.

تبلیغ بازرگانی

سازمان جهانی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، اعلان کردند که دو کشتی بادی که تعدادی زیادی از مهاجران غیر قانونی سوار آنان بودند، در کانال سیسیل، یا دریاچه ای که ایتالیا و تونس را از هم جدا میکند، غرق شدند. رقم مهاجرانی که در مدیترانه کشته شده اند، و به پنج هزار رسیده است، به گفتۀ سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان، ویلیام سپندلر بالاترین رقمیست که تا حالا ثبت شده است. برای مقایسه، رقم سال قبل، یعنی 20015 داده شده است. سال قبل، 3777 نفر در هنگام مهاجرت به سوی اروپا، در آب های مدیترانه جان دادند.

این رقم بلند، در حالی داده میشود که تعداد مهاجران، امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. امسال حدود 360 هزار نفر دست به مهاجرت زدند، در حالیکه رقم سال گذشته بیشتر از یک ملیون نفر بود.

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان، دلیل ازدیاد رقم قربانیان را در طرز عمل قاچاقچیان میبیند، که از کشتی های که کیقیت کمتر دارند استفاده میکنند. گاهی هم تعداد زیادی از کشتی های مهاجران، هم زمان حرکت میکنند که این حالت کار پذیرایی از آنان را برای مسئولین امنیتی سواحل اروپایی سخت تر میسازد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.