ایران

تجمع در مقابل وزارت کار، برای دفاع از حقوق رضا شهابی

رضا شهابی و همسرش ربابه رضایی
رضا شهابی و همسرش ربابه رضایی google

در تهران، همسر رضا شهابی و ده‌ها تن از همراهانش که در جریان تحصن در مقابل ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند، بعد از چند ساعت آزاد شدند. خانم ربابه رضایی برای پیگیری وضعیت شوهر زندانی‌اش، این تجمع را همراه با چند نفر دیگر برگزار کرد. نزدیکان رضا شهابی قبلاً هشدار داده بودند که وی در زندان سکته کرده است. رضا شهابی یکی از پایه‌گذاران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است.

تبلیغ بازرگانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که روز سه‌شنبه ٢۶ دسامبر/۵ دی، ربابه رضایی،‌ همسر رضا شهابی همراه با ده‌ها نفر دیگر، در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شدند.

به نوشتۀ سایت‌های ایرانی، چنان که از قبل اعلام شده بود، همسر رضا شهابی و همراهانش از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه، در مقابل وزارت کار تحصن کردند.

رضا شهابی فعال کارگری، یکی از پایه‌گذاران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نخستین بار در سال ١٣٨٩ بازداشت شد. از آن زمان به بعد وی به رغم چند مرخصی، مدام با دستگاه قضایی درگیر بوده است. آخرین بار، دادستان او را به تأخیر در بازگشت به زندان متهم کرد. رضا شهابی هم در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد.

اخیراً به دنبال وخامت وضعیت جسمی او همسر وی نوشت که "رضا شهابی طی دو هفته گذشته در زندان، دو بار سکته کرده است". ربابه رضایی افزوده بود: "همسرم از روز ۱۸ مرداد با وجود اینکه دوره محکومیتش به پایان رسیده است همچنان به ناحق در زندان نگهداری می‌شود"... او در همین نامه اعلام کرده بود که روز سه‌شنبه برای پیگیری وضعیت رضا شهابی به وزارت کار مراجعه خواهم کرد."

پیام ابوطالبی وکیل رضا شهابی نیز گفت: "فارغ از این که رای محکومیت مجدد رضا شهابی به لحاظ ماهوی ایراد داشته است یا خیر، اکنون با توجه به وضعیت سلامتی‌اش باید با فوریت درباره حفظ جان او تصمیم‌گیری شود و هرچه سریع‌تر اقداماتی برای مرخصی یا آزادی او انجام شود".

گذشته از تشکل‌های کارگری در ایران، چند سندیکای کارگری خارجی و همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی شده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید