ایران/جهان

دستاوردهای سیاسی ایران در جامعه جهانی در سال 2010

DR

در سال 2010، سالی که گذشت، توجه جهانیان، نه تنها به برنامه ی اتمی بلکه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نیزمعطوف شد. نام ایران در سال 2010 همراه شده بود با واژه هائی چون "اورانیوم، برنامه اتمی، تحریم، بازداشت، اعدام، سنگسار".

تبلیغ بازرگانی

سال میلادی 2010 به پایان رسید، سالی همراه با دشواریهای بسیار در مناسبات بین المللی برای ایران، سالی همراه با چالشهای بیشتر در مناقشات اتمی، سال گسترش تحریمهای بین المللی و همصدا شدن جامعه جهانی علیه ایران. نام ایران در سال 2010 همراه شده بود با واژه هائی چون "اورانیوم، برنامه اتمی، تحریم، بازداشت، اعدام، سنگسار". در سال 2010، توجه جهانیان، نه تنها به برنامه ی اتمی بلکه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نیزمعطوف شد. جمهوری اسلامی در مجموع چه دستاوردهائی در سیاستهای خارجی در جامعه جهانی داشته است

مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی را از دو منظر بررسی می کند: ابتدا از منظر مقامات جمهوری اسلامی، دستاوردهای جمهوری اسلامی در 5 سیاست و راهبرد مشخص جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که عبارتند از : دشمنی ایدئولوژیک با غرب، تهدید روزافزون به تشنج و آشوب در منطقه، مذاکره برای وقت کشی، حضور در مناطق بحرانی و رفتار امپریالیستی و ایجاد دست نشانده در کشورهای مختلف (ارسال اسلحه به آفریقا به منظور ایجاد دست نشانده
) جمهوری اسلامی در تمامی این موارد دارای دستاوردهائی بوده است. اما بر اساس عرف بین الملل باید به بازسازی چهره جمهوری اسلامی، موفقیتهای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک و همچنین به کاهش تنش اشاره کرد که در هر سه موضوع دستاوردهای جمهوری اسلامی منفی بوده است.

گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید