دسترسی به محتوای اصلی
ششمین همایش جهانی آب

دسترسی به آب آشامیدنی حقی جهانشمول و جزئی از حقوق بشر

Reuters / Jean-Paul Pelissier
۱۰ دقیقه

نمایندگان یک صد و سی کشور شرکت کننده در "ششمین همایش جهانی آب" که از روز دوشنبۀ این هفته در شهر مارسی در فرانسه گرد هم آمده اند بیایه ای را تصویب کردند که در آن دسترسی به آب آشامیدنی به عنوان یکی از حقوق جهانشمول افراد انسانی و حقی از "حقوق بشر" تلقی شده واین کشورها متعهد می شوند در تحقق این حق شهروندان بکوشند.

تبلیغ بازرگانی

در "ششمین همایش جهانی آب" ده تن از سران کشورها، هشتاد و چهار تن از وزرا و هزاران تن از کارشناسان و مسئولان ممالک مختلف حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در حدود بیست و پنج هزار تن از صد و هفتاد کشور سراسر جهان برای شرکت در این گردهمائی به مارسی سفر کرده اند.
خبرگزاری فرانسه تصویب این بیانیه را موفقیتی برای گردهمائی مارسی میداند و یادآور می شود که در گردهمائی سال ٢٠٠٩ در استانبول در ترکیه، شماری از کشورها جهانشمولی حق دسترسی به آب آشامیدنی و تلقی آن به عنوان حقی از "حقوق بشر" را نمی پذیرفتند.
برغم اتفاق نظر در تصویب این بیانیه، در دیگر موارد اختلاف نظرهائی در میان شرکت کنندگان به چشم می خورد.
به عنوان مثال شماری از کشورها از جمله بولیوی خواستار آن بودند که خصوصی سازی در عرصۀ آب ممنوع شود و دولت ها مسئولیت را در این عرصه بر گردن داشته باشند.
علاوه بر دولت ها، سازمان های غیر دولتی و انجمن های فعال در عرصه های عمرانی نیز در این گردهمائی حضور دارند.
"ششمین همایش جهانی آب" در روز دوشنبه با سخنرانی "فرانسوا فییون"، نخست وزیر فرانسه آغازیه کار کرده و تا روز شنبه برپا خواهد بود.

در گفتگوئی با دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس حفظ محیط زیست و عضو حزب سبزهای فرانسه، در مورد مشکلات اساسی در این عرصه و راه حل های آن گفتگو کرده ایم.
جلال ایجادی پس از یادآوری آمار و ارقامی در مورد آب و از جمله اشاره به این نکته که تنها یک درصد آب های جهان را آب های شیرین تشکیل می دهد به ضرورت فعالیت های آموزشی و فرهنگی برای جلوگیری از هدر رفتن این مادل حیاتی اشاره می کند.
این کارشناس حفظ محیط ریست ضمن خاطر نشان ساختن محروم بودن بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا از آب آشامیدنی بر مسئولیت دولت ها در این ارتباط تأکید کرده و می گوید هر چند ممنوعیت خصوصی سازی در عرصۀ اب عملی نیست اما باید دولت ها، نهادهای مدنی و شهروندان در کنار بخش خصوصی نقشی فعال تر داشته باشند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.