مصر

دستگاه قضائی مصر دستور بازداشت احمد شفیق را صادرکرد

دستگاه قضائی مصر امروز دریک اقدام تازه علیه مقامات و صاحب منصبان نظام پیشین این کشور، دستوربازداشت احمد شفیق آخرین نخست وزیرحکومت حسنی مبارک راصادرکرد. احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در مقابل محمد مرسی قرار گرفت و از وی شکست خورد.

تبلیغ بازرگانی

احمد شفیق، ازسوی قضات دادگستری قاهره به فساد درحکومت گذشته متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی متهم است که دریک پرونده زمین خواری به نفع دو پسرحسنی مبارک (علا وجمال ) دست داشته است.
احمدشفیق بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری مصر در برابر رقیب خود، محمد مرسی، ازماه ژوئن گذشته در امارات متحده عربی سکونت گزیده است.

بنا براین گزارش دادستان کل مصر به دنبال ایراد اتهام فساد ازسوی قاضی مربوطه دستور پیگرد بین المللی نخست وزیرسابق را ازسوی پلیس بین المللی ( انترپُل) صادرکرده است.
با این حال دفتر دادستانی قاهره تائید کرده است که میان مصرو امارات متحده عربی معاهده استراداد مجرمین وجود ندارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید