فرانسه

دستگیری دوازده نفر به اتهام تلاش های اسلامی بنیاد گرا

تبلیغ بازرگانی

نیروهای وابسته به سازمان امنیت داخلی فرانسه سحرگاه امروز درطی یک سلسله عملیات تجسسی، دوازده نفر ازمسلمانان ساکن فرانسه را به اتهام دخالت در اقدامات خلاف قوانین این کشور دستگیر کردند که بازجوئی از آنان ادامه دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، این دستگیری ها با حکم بازپرس "ضد تروریسم" دردادسرای پاریس ، توسط نیروهای امنیت داخلی فرانسه صورت گرفته است . بنا بر این گزارش ، شماری از دستگیر شدگان از اتباع تونس هستند. گزارش حاکی است که بازداشت موقت این افراد ممکن است حداقل چهارروزبه طول بیانجامد. به گفته یک منبع نزدیک به بازپرس ضد ترور که دستوربازداشت این افراد را صادرکرده است ، قضات مسئول پرونده های تروریستی در فرانسه اکنون مدتی است که چند پرونده تحقیقاتی را در مورد شبکه های حزب نیروبرای کمک به بینادگرایان اسلامی درافغانستان و پاکستان گشوده اند که در حال حاضر بررسی ها ادامه دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید