ایران / حقوق بشر

دستگیری دو وکیل دعاوی درتهران

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر
شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر

خانم "شیرین عبادی" رئیس کانون مدافعان حقوق بشرایران، وبرنده جایزه صلح نوبل سال دوهزاروسه میلادی، با انتشاربیانیه ای دراروپا به دستگیری یکی ازوکلای دعاوی عضو این کانون درایران اعتراض کرد. 

تبلیغ بازرگانی

خانم "شیرین عبادی" رئیس کانون مدافعان حقوق بشرایران ، وبرنده جایزه صلح نوبل سال دوهزاروسه میلادی، با انتشاربیانیه ای دراروپا به دستگیری یکی ازوکلای دعاوی عضو این کانون درایران اعتراض کرد.

آقای "محمد سیف زاده" وکیل دعاوی و مدافع حقوق بشردرایران درسال های گذشته وکالت بسیاری از متهمین "عقیدتی- سیاسی" را برعهده داشت و اکنون خود درزندان به سرمی برد.

خانم عبادی درنامه ای که درمورد بازداشت وکلای دعاوی نگاشته، یادآوری می کند که شرایط کاروادامه فعالیت حقوقی برای وکلای مستقل درایران، روز به روز سخت ترمی شود، که از همین روست که درروزهای اخیر دو وکیل دعاوی، خانم "مائده قادری" و "محمد سیف زاده" توسط مامورین حکومتی دستگیرشده اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز درپاریس می گوید، درایران فعالین حقوق بشری، از نظر حکومت، متهمین بالقوه هستند.
محمد رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درپاریس در این باره می گوید::
 

گفتگو با محمد رضا معینی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید