آلمان

دستگیری سه عضو القاعده در آلمان پیش از عملیات تروریستی در دوسلدورف

دستگیری چند عضوالقاعده در آلمان
دستگیری چند عضوالقاعده در آلمان

پلیس فدرآل آلمان موفق شد به یاری سرویس های اطلاعاتی آمریکا سه مظنون به عضویت در شبکۀ القاعده را پیش از انجام عملیات تروریستی در دوسلدورف دستگیر کرده است.

تبلیغ بازرگانی

دادستانی آلمان اعلام کرد که یکی از سه عضو دستگیرشدۀ القاعده در آلمان از سوی یکی از فرماندهان این شبکه وظیفه سازماندهی و اجرا یک سوء قصد تروریستی را در آلمان داشته است.

یکی از این سه تن که از نوامبر سال گذشته به طورغیرقانونی در آلمان سکونت داشته دارای ارتباطاتی در کشورهای اتریش، کوسووُ، مغرب و ایران نیز بوده است. یکی از دستگیرشدگان که نوزده سال دارد دارای تابعیت دوگانۀ ایرانی-آلمانی است.

دادستانی آلمان تصریح کرده است که این سه تن دردسامبر گذشته در تدارک یک سوءقصد تروریستی در منطقۀ دوسلدورف بودند، اما، در مورد مکان دقیق سوءقصد به نتیجه نرسیده بودند. دادستانی آلمان اضافه کرده است که این سه تن در جستجوی مواد شیمیایی لازم برای ساختن بمب بودند. به اعتقاد دادستانی آلمان این سه تن اعضای یک شبکۀ هفت یا هشت نفری القاعده در آلمان بوده اند.

مقامات آلمان می گویند که سرویس های اطلاعاتی آمریکا آنها را از فعالیت مظنون اصلی این شبکه بااطلاع ساخته اند. مظنون اصلی دستگیر شده در یکی از اردوگاه های القاعده درمرز افغانستان و پاکستان آموزش دیده و از سوی القاعده وظیفۀ ورود به آلمان و انجام یک سوءقصد تروریستی دراین کشور را داشته است. پلیس فدرآل آلمان به مدت شش ماه سه فرد متهم به عضویت در شبکۀ القاعده را تحت نظر داشته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید