دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / قضایی

دستگیری شصت قاضی

DR
متن توسط : عزیز احمد فرد
۶ دقیقه

خبر رسید که به دلیل فساد اداری، شصت قاضی افغانستان، از کار بر کنار شده، مورد پیگرد قانونی قرار دارند، و صدها نفر دیگر، به اتهام رشوه گیری و فساد اداری مورد تعقیب استند.

تبلیغ بازرگانی

رشوه ستانی در قضا، آنچنان در افغانستان مروج است، که یک عمل معمولی به نظر می آید. از سوی دیگر، چون پیگیری فساد اداری جزء کار خود قضا است، این مشکل لاینحل به نظر می آمد. دستگیری این شصت تن، در نتیجه، کار فوق العاده است، و میتواند در راه محو فساد اداری مفید باشد.

در بررسی این موضوع گفتگویی داریم با عبدالکبیر رنجبر، رئیس اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان. آقای رنجبر، تشریح میکند که متعاقب تغیراتی که بوجود آمد و بعد از اینکه تصمیم بر این شد، که موردی که در قانون اساسی حکم میکند که اعضای دیوان عالی افغانستان، از طرف مجلس شورا، رای اعتماد اخذ کنند، عملی شود، در تعاملات میان مجلس و قضا، قرار بر این شد که بر علیه فساد اداری اقداماتی صورت بگیرد.

اگر چه این شصت نفر، در برابر کل قضای افغانستان، که هزاران نفر در آن مشغول کار استند، رقم ناچیز است، ولی آقای رنجبر اضافه میکند که نسل جدیدی هم بعد از تکمیل دورۀ تحصیلی خود، وارد قضا شده است و بصورت عموم، اگر چه هنوز هم مشکلات فراوانی وجود دارد، قضا در حال پیشرفت است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.