ایران

دستگیری معاون سابق احمدی نژاد

REUTERS/Heinz-Peter Bader

محمد رضا رحیمی، اولین معاون رئیس جمهور، در دوران محمود احمدی نژاد، به زندان و پرداخت جریمه محکوم شده است.

تبلیغ بازرگانی

هنوز اتهام معاون سابق ریاست جمهوری ایران، علنی نشده است و غلام حسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیۀ ایران، با اعلان این خبر اضافه کرده است که او نمیتواند جزئیات این قضیه را افشا کند، چون حکم دادگاه هنوز قطعی نیست.

بر اساس آنچه در مطبوعات ایران آمده است، آقای رحیمی محتملاٌ به اتهام فساد مورد محاکمه قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی 65 سال دارد و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، در اتهام به اوگفته بودند که او رئیس یک باند کلاه برداران بوده است.

او در سال 2009، بعد از انتخاباتی که ایرانیان بر ضد آن دست به جنبش زدند، به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد. این اولین بار است که یکی از نزدیکان احمدی نژاد، زندانی میشود. ولی این حکم باید مراحل قانونی خود را طی کند. تا آن زمان رسانه ها حق ندارند جزئیات اتهامات و روند قضایی را پخش کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید