افغانستان/فرانسه

دستگیری هفت قاچاقچی انسان

(Photo: AFP)

هفت تن از قاچاقبران افغان، که به گفتۀ پلیس، مهمترین اعضای شبکه ای بودند، که افغانها را از فرانسه به سویدن (سوئد) انتقال میدادند، دستگیر شدند. این شبکه افغانها را از راه زمین، از فرانسه به سویدن (سوئد) انتقال میداد. در نشریۀ هفتگی ادارۀ پلیس پاریس آمده است که برنامه ریزان این شبکه، در پاریس و در بلژیک زندگی میکنند.

تبلیغ بازرگانی

هفت تن ازمسئولین این شبکه، که حدود صد تن افغان را به سویدن انتقال داده اند، دستگیر شده اند. درامد این شبکه از انتقال این پناهجویان از پاریس به سویدن حدود صد هزار اورو برآورد شده است. این شبکه پناهجویان افغان را که در فرانسه بدون اسناد و بی سرنوشت زندگی میکنند، ازراه زمین، به سویدن (سوئد) میرساند. تمامی سفر این مهاجران، از افغانستان تا سویدن، بین هفت تا هشت هزار اورو تمام میشود، و تنها برای سفرپاریس تا سویدن، هزار و سی صد اورو میپردازند. درعین زمانیکه پلیس فرانسه اعضای این شبکه را دستگیر میکرد، پلیس بلژیک هم دو تن از اعضای این شبکه را درشهر بلژیکی آنورس دستگیر کرد.

براساس این تحقیقات، که هنوزهم ادامه دارد، حدود بیست سفر، با استفاده ازحدود ده اتومبیل، توسط این شبکه انجام شده است. حسابداران این شبکه معمولاً تاجران پولداری هستند که درافغانستان، پاکستان و ایران، و در ایتالیا و بلژیک و دانمارک زندگی میکنند و پول این سفررا از خانوادۀ پناهجویان، درافغانستان، بدست می آورند.

دستگیری های این هفته ادامۀ تحقیقاتیست که از ماه نوامبر سال 2009 آغاز شد. نقطۀ شروع این تحقیقات،  باغچه ای در شهر پاریس بود که افغانها در آن جمع میشوند، و گاهی اهالی منطقه ازآنان شکایت کرده اند. در سال 2009 هم تعدادی از افغانها درچارچوب این تحقیقات دستگیر شده بودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید