افغانستان / قضایی

دستگیری و محاکمۀ یکی از وزرای سابق افغانستان

با پخش خبر دستگیری و احتمال محاکمۀ عنایت الله قاسمی، وزیرسابق ترانسپورت (حمل و نقل) افغانستان، این امید بوجود می آید که این کشور، که فاسد ترین کشورازنقطه نظر فساد اداری معرفی شده است، ازمرحلۀ بی بازخواستی بیرون آمده باشد.

تبلیغ بازرگانی

عنایت الله قاسمی، وزیر سابق ترانسپورت (حمل و نقل) افغانستان، که متهم به اختلاس است، دیروزدستگیر شد. علاوه براختلاس، آقای قاسمی متهم است که باعث شده است که حکومت نه ملیون دالر را از دست داده است. امان الله ایمان، سخنگوی دادستانی افغانستان گفته است که او محاکمه خواهد شد.

اختلاس و رشوت ستانی و بصورت عموم آنچه که فساد اداری نامیده میشود، علاوه بر فراوان بودن، در افغانستان، بصورت عموم بدون پیگیری و مجازات بوده است.ودر مورد این دستگیری و اعلام محاکمه، سوال عمده اینست که آیا دوران مصئونیت عاملان فساد اداری تمام شده است، یا اینکه این دستگیری و محاکمه استثنایی میباشد. این موضوع را با آقای ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل در میان گذاشتیم. آقای صافی بعد از شرح اینکه در زمانیکه جرم صورت گرفته بود، به دلیل فرار آقای قاسمی، محکمه همکاران او را دستگیر کرده بود و از پولیس بین المللی (انترپول) درخواست دستگیری عنایت الله قاسمی را هم کرده بود.

گفتگو با ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل

درمورد جوانب عمومی این خبر و اینکه آیا این دستگیری میتواند درس عبرتی برای دیگران باشد، آقای صافی با ابراز امید واری میگوید که پهنای فساد اداری در افغانستان بسیار ویسع است و حتی تا دفتر رئیس جمهور هم میرسد. کسانیکه بعد از شکست طالبان به افغانستان آورده شدند، چه در قضا و چه در قوۀ اجرائیه، شفاف و پاک نبودند و تا امروز هم کسانی در این دستگاه وجود دارند که ضد حقوق بشر، ترقی، پیشرفت و دموکراسی استند، این اشخاص همچنان دست به فساد اداری میزنند و در مورد اینکه آیا قضا قدرت اینرا خواهد داشت که جلو آنرا بگیرد، نمیتوان مطمئن بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید