تاجیکستان

دستگیری یک زن باردار تاجیک حامل هروئین در بدنش در روسیه

Getty images

یک زن باردار تاجیک که در ماه نهم بارداری قرار داشت و شماری کپسول حاوی هروئین را در معده اش حمل می کرد در فرودگاه "سن پترزبورگ" روسیه بازداشت شد.

تبلیغ بازرگانی

این زن که قرار است در روز ٢٨ ژانویه وضع وضع حمل نماید، ٨٦٦ گرم هروئین را در ٨۰ کپسول در معده خودپنهان کرده بود.
گفتنی است که در سال ٢۰۱۱، چهارده نفر که در مجموع بیش از نه کیلو هروئین را در کپسولهائی بلعیده بودند، در فرودگاه "پولکوآ" دستگیر شده اند.
این افراد اکثرأ شهروندان تاجیکستان بودند.
دو روز پیش نیز شماری از مقامات بلند پایه پلیس مسئول مبارزه با قاچاق مواد مخدر به جرم راه انداختن دو شبکه قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان، دستگیر شدند.
در میان این ۱٢ فرد دستگیر شده، نام فریدون عمروف دیده می شود که معاون اول کمیته امنیت ملی یا "کا گ ب" پیشین بود. از چندی پیش مسئولیت مبارزه با مواد مخدر در منطقه ای در مرز با افغانستان به عهده وی گذاشته شده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید