رادیو بین المللی فرانسه از شما دعوت به همکاری می کند

تبلیغ بازرگانی

بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در جستجوی همکارانی است که بر اساس نیازهای بخش و به شکل روزمزد، در کار رادیو و اینترنت یاری‌اش دهند.

محل کار: پاریس

شرایط لازم:

  • - داشتن اجازۀ کار در فرانسه
  • - تجربۀ کار در رادیو
  • - اطلاعات عمومی گسترده و آشنایی با اخبار
  • - دانستن زبان فرانسه در حد مکالمه و ترجمه
  • - آشنایی با کامپیوتر و به ویژه تایپ فارسی

گزینش همکاران از طریق امتحان صورت خواهد گرفت.

 

Adresser CV et lettre de motivation en précisant la réf. JPP 11/2011,
A Carine RAMASSAMY, chargée de l’emploi,
RFI DRH - 116, avenue Président Kennedy 75016 PARIS
Ou :
Carine.ramassamy@rfi.fr
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید