ایران

دعوت شورای هماهنگی برای سازماندهی اعتراض‌ها از 25 بهمن تا روز انتخابات

ISNA

شورای هماهنگی راه سبز امید در تازه ترین بیانیه خود از طیف های همراه با جنبش سبز دعوت کرده تا فاصلۀ زمانی بین 25 بهمن تا 12 اسفند را به فرصتی برای سازماندهی اعتراض ها و مطالبات جنبش سبز تبدیل کنند.

تبلیغ بازرگانی

نوشته: رضا ولی‌زاده

در بیانیه این شورا که در سایت کلمه منتشر شده، آمده است: «شورای هماهنگی راه سبز امید تمامی فعالان و حامیان جنبش سبز به ویژه جوانان و دانشجویان را به همیاری و همفکری در این باره، و نیز برای اخذ تصمیمات بهینه و کنش مؤثر در مقطع انتخابات مجلس آینده، با هدف گسترش و تعمیق و ارتقای جنبش سبز، تعقیب حاکمیت ملی، و مهار خودکامگی در کشور فرامی‌خواند.»
 در ادامۀ این بیانیه نوشته شده است: «همگامان جنبش سبز می‌توانند نقش مهمی در رسواسازی انتخابات نمایشی و فرمایشی اسفندماه و سناریوهای عوام‌فریبانه‌ی حاکمیت، و نیز تبیین ویژگی‌ها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عهده گیرند.»

شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه خود یک فاصلۀ زمانی 17 روزه را برای سازماندهی و برنامه ریزی به منظور پیگیری مطالبات مردمی مطرح کرده است: «طیف‌هایی از همراهان جنبش سبز، بازه زمانی بزرگداشت اولین سالگرد ۲۵ بهمن تا روز رأی گیری را فرصتی مناسب برای تبلور و ابراز مجدد جنبش، و تأکید دوباره بر مواضع اصولی آن و نیز پیگیری چشم‌اندازها می‌دانند. شورای هماهنگی راه سبز امید تمامی فعالان و حامیان جنبش سبز به ویژه جوانان و دانشجویان را به همیاری و همفکری در این باره، و نیز برای اخذ تصمیمات بهینه و کنش مؤثر در مقطع انتخابات مجلس آینده، با هدف گسترش و تعمیق و ارتقای جنبش سبز، تعقیب حاکمیت ملی، و مهار خودکامگی در کشور فرامی‌خواند.»

دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، گفت: «در این بیانیه فرصتی زمانی برای همفکری تعیین شده که پس از آن شورا بر اساس پیشنهادها و راه‌کارهای مطرح شده، تصمیم‌هایی را اتخاذ خواهد کرد که آن را به اطلاع عموم خواهد رساند.»
امیرارجمند اضافه کرد: «هدف ما این نیست مردم را در روز خاصی به صحنه بیاوریم و تجمعی انجام دهیم. بلکه می خواهیم این فاصلۀ زمانی از 25 بهمن تا روز انتخابات به فرصتی تبدیل شود تا مردم تنها عملشان، عدم شرکت نکردن در انتخابات نباشد؛ بلکه از طریق کنش‌های طراحی شده باید نشان داد انتخابات حق مردم است و ما این حق را مطالبقه می کنیم و حکومت باید در مقابل این خواست عقب نشینی کند.»
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید افزود: «پس از رسیدن نظر گروه های سیاسی مختلف، این شورا بر اساس ارزیابی ها، تصمیم هایی را اتخاذ خواهد کرد که آن را به اطلاع عموم خواهد رساند.»
مشاور ارشد میرحسین موسوی راه رسیدن به کنش های سیاسی و اجتماعی طراحی شده و انجام عمل اجتماعی فراگیر برای عقب نشاندن حاکمیت را در ایجاد سامانۀ جنبش سبز دانست که تشکیل این سامانه با همفکری و همکاری گروه های فکری و سیاسی مختلف در صحنۀ عمومی میسر خواهد شد.
امیرارجمند در مورد بضاعت و شرایط کنونی جامعۀ ایران برای به راه انداختن یک خیزش اعتراضی دوباره گفت: «سرکوب ها بسیار شدید بوده و به هر حال حکومت سعی می کند نشان دهد که اجازه نمی دهد مردم در صحنه باشند. البته به نظر می رسد حکومت دارد در میزان قدرت خود اغراق می کند. اما به هر حال انتخابات فرصت بسیاری خوبی خواهد بود تا به این وسیله مردم را به صحنه بیاوریم.»
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید