فرانسه

دفاعیۀ هنرمندان از «تئو» و پیشنهادات آنان برای بهبود کار نیروهای انتظامی

روزنامۀ لیبراسیون - شمارۀ روز چهارشنبه ١٥ فوریه
روزنامۀ لیبراسیون - شمارۀ روز چهارشنبه ١٥ فوریه DR

ده ها تن از هنرمندان و دست اندرکاران رشته‌های مختلف هنری، در یک نوشتۀ مشترک که در شمارۀ روز چهارشنب ١٥ فوریه/ ٢٧ بهمن، در روزنامۀ لیبراسیون به چاپ رسیده، «خواستار اجرای عدالت در ماجرای تئو» شده اند انتظارات خود را در این زمینه برشتۀ تحریر در آورده‌اند

تبلیغ بازرگانی

نیروهای انتظامی در برخورد، گفتگو و به هنگام کنترل کارت شناسائی افراد باید از «تو» گفتن بپرهیزند و از لفظ «شما» استفاده کنند. هنگام استخدام و آموزش این افراد باید توجه بیشتری مبذول شود. این ها مسایلی هستند که متعاقب اتهام «تجاوز با باتون» به فردی به نام «تئو»، توسط یکی چند مامور پلیس توسط تعدادی از هنرمندان در لیبراسیون امروز چاپ شده است. در میان امضا کنندگان این اعلامیه، نام های چون پاتریک بروئل، ژان بن گیگی، ژوزیان بالاسکو، هوگ اوفری، ماتیلدا می و بسیار اشخاص دیگر در میان دست اندرکاران هنر، دیده میشود.

این نوشته، چهار تن افراد نیروهای انتظامی را که، متعاقب اقدام خشونت بار و غیر قابل قبول خود، دستگیر شده و مورد پیگرد قرار گرفته اند، از دیگر نفرات پلیس مستثنی کرده و تاکید می کند که این «هیولا‌ها» نمی توانند در زمرۀ نیروهای انتظامی قرار گیرند، نیروهائی که امنیت مردم را، گاه به قیمت زندگی خود، تامین می کنند.

نویسندگان این مطلب علاوه بر ضرورت استفاده از لفظ «شما» و ارائۀ رسید کنترل هر هنگام که هویت افراد مورد کنترل قرار گیرد، خواستار مجهز کردن کلیۀ نفرات پلیس به دوربین فیلم برداری نصب شده روی لباس آنها هستند تا از کلیۀ مراحل تماس و گفتگو و کنترل افراد اسناد غیر قابل انکاری در دست باشد

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید