یونان/ اقتصادی

دلایل بحران اقتصادی در یونان و راه حل های آن

DR

 وضع نابسمان اقتصاد یونان، علاوه بر بحران اقتصادی که دامنگیر همۀ کشور های اروپایی شده است،دلایل خاص خود را هم دارد. از سوی دیگر، برای حل این بحران فرضیه های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها، خروج یونان از فضای پولی اروپا است.

تبلیغ بازرگانی

یکشنبه گذشته تنها در فرانسه انتخابات نبود، بلکه همچنان در یونان هم انتخابات پارلمانی بود. در این انتخابات، مخالفین ریاضت اقتصادی اکثریت را بدست آورده اند و در میان آنان "حزب چپ رادیکال" مسئول شده است تا حکومت جدید را تشکیل بدهد.

مشکل یونان، مشکل اقتصادی است و از قرار معلوم کسر بودجه باعث قرض داری حکومت شده، قرض و بخصوص بهرۀ قرض؛ که در این اواخر بسیار ازدیاد یافته و کسر بودجه را بیشتر ساخته است.

***

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای فریدون خاوند، استاد اقتصاد.

آقای خاوند میگوید که دلیل اصلی این بحران این است که یونان نتوانست یک اقتصاد مدرن داشته باشد، در حالیکه دستگاه حکومتی این کشور بسیار عریض و طویل است؛ اخذ مالیات طوریکه لازم است در آن وجود ندارد و زمانی که یونان وارد اروپا شد نتوانست خودش را با معیار های اروپایی هم آهنگ بسازد.

بعد از شرح ریاضت اقتصادی که انظباط بسیار شدیدی را همراه دارد و مواردی از آن همین حالا هم در یونان عملی شده است، آقای خاوند میگوید که تحمل این شرایط برای مردم مشکل است و همین باعث شد که در انتخابات دو روز قبل، مردم یونان به گروه های افراطی رأی بدهند.

در جواب به این سؤال که کسر بودجه، بدهی های فراوان و بهرۀ بیش از حد این بدهی ها، تنها دامن گیر یونان نشده است بلکه فرانسه و ایتالیا و اسپانیا هم از این مسایل رنج میبرند و چرا تنها یونان در این حالت قرار گرفته است، آقای خاوند از ناتوانی های اقتصادی حکومت صحبت میکند که در عین زمانی که منبع درآمد معمولی حکومت ها که مالیات باشد در این کشور اخذ نمیشود، سیستم بازنشستگی یونان بسیار سخاوتمندانه است.

اقتصاد یونان ضعیف است و چیزی برای صادر کردن ندارد. حتی در بخش توریسم هم، یونان نمیتواند با کشور های همجوار خود مثل ترکیه رقابت کند.

در نهایت، در مورد تجدید نظری که سوسیالیست های فرانسه میخواهند در مورد بانک اروپا صورت بگیرد و در آینده این بانک بتواند مستقیماً به حکومت ها بدهی بدهد، آقای فریدون خاوند اظهار خوشبینی میکند و میگوید که شاید فشار های فرانسه، بعد از اینکه آقای فرانسواهولاند در کاخ "الیزه" مستقر شد، بتواند بتواند تحولاتی را در این زمینه بوجود بیاورد.

توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید