افغانستان / اقتصادی

دلایل درخواست وام از صندوق وجهی جهانی

DR

"صندوق وجهی جهانی" که قرار بود بیشتر از 250 ملیون دالر به افغانستان وام بدهد، و پرداخت این وام، به دلیل مشکلات کابل بانک به عقب افتاده بود، بار دیگر درین مورد تجدید نظر خواهد کرد و در آیندۀ نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه پول های فراوانی به افغانستان سرازیر شده است و به دلیل کمک های خارجی، آنقدر فراوانی مالی وجود دارد که بسیاری از وزارت های افغانستان نمیتوانند بودجۀ خود را به مصرف برسانند، درخواست وام از جانب افغانستان، عجیب به نظر می آید. برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای امین فرهنگ، وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان.

گفتگو با امین فرهنگ، وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان

آقای فرهنگ دلیل درخواست این وام را آزادی برنامه ریزی های افغانستان میداند، به این ترتیب که، کمک های مالی «جامعۀ جهانی» در افغانستان، اکثراً برای مسایل مشخصی است که روی آن میان حکومت های این کشورها و افغانستان توافق صورت گرفته است و افغانستان نمیتواند از این پول ها در موارد دیگر استفاده کند. در نتیجه، با وجود فراوانی پول، برای تمویل بعضی از پروژه هائی که حکومت افغانستان، توافق کشورهای غربی را به دست نیاورده است، ضرورت به پول است.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید