فرانسه

ده‌ها شخصیت هنری و فرهنگی فرانسه از جمله ژولیت بینوش حملات علیه هولاند را محکوم کردند

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه
فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه REUTERS/Yoan Valat/Pool

بعقیده نویسندگان این اطلاعیه، این تعرض های وسیع و نامحترمانه باعث نقض عملکرد نهادهای جمهوری و ایجاد اختلال در فعالیت های ریاست جمهوری میگردد.

تبلیغ بازرگانی

شخصیت های هنری مشهوری همچون کاترین دونو و ژولیت بینوش امروز طی اطلاعیه کوتاهی از منتقدان پر شمار فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه خواسته اند که دست از حملات منظم و بی محابای خود در انتقاد از ریاست جمهوری فرانسه بردارند. آنها نوشته اند که از همان اولین مراحل آغاز حکومت رئیس جمهوری فعلی فرانسه، موج وسیعی از منتقدین چپ او و نیز مخالفان دست راستی او بطور گسترده و هماهنگی به بی اعتبار کردن وی اقدام کرده و مشروعیت او را به زیر سئوال برده اند.

بروایت امضاء کنندگان این نامه دامنه دار شدن این بی احترامی های دائمی و ادامه آن در شرایطی انجام میگیرد که فرانسوا هولاند در عمل نشان داد که کاملاً قادر است نقش یک دولتمرد را ایفا کند. چه در عرصه مقابله با بحران های بین المللی و چه در جریان تراژدی های هولناکی که کشور از سر گذرانید.

نویسندگان این اطلاعیه که این تعرضات دامنه دار به رئیس جمهوری فرانسه را "هولاند ستیزی"، نام داده اند، عقیده دارند که در چهار سال گذشته این پدیده چنان عمل کرده است که گوئی هیچ کس از کارهائی که در این مملکت انجام شده هیچ نشنیده است.

نویسندگان سپس لیست طویلی از انچه را که خود ثمره فعالیت های ریاست جمهوری توصیف می کنند، در عرصه های آموزش و پرورش، امنیت، اقتصاد، دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی و نیز زیست محیطی ارائه کرده اند.

بروایت امضاء کنندگان این نامه همه این دستاوردها نادیده انگاشته می شوند، بشکلی معیوب منعکس میگردند، آنها را محو می کنند و آنگا ه محاکم روزمره ای بیاری اتهامات و ادعاهای کاذب برپا می شوند تا اوراق محکومیت خود را علیه رئیس جمهوری صادر کنند. نویسندگان این پافشاری لجوجانه را در اشاعه بی احترامی ها که بحث های سیاسی را به انحراف می کشاند، برای دموکراسی خطرناک توصیف کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید