فرانسه/مطبوعات

ده میلیون یورو برای یک کتاب خطی ازسوی موزه لوورپاریس پرداخت می شود

@fotolia

درفرانسه حمایت و حفاظت ازمیراث ملی و فرهنگی، از آشپزی گرفته تا نوشته ها ودست نگاشته های شاهان و نخبگان، ازآثارنقاشان گرفته تا تندیس های  مجسمه سازان برجسته ازمهمترین وظایف ملی فرانسویان محسوب می شود.

تبلیغ بازرگانی

ده ها موزه درسراسرفرانسه ازگرانبها ترین مخاذن میراث فرهنگی و تاریخی فرانسه وجهان به صورت رشگ برانگیزی نگاهداری می کنند.

همچنان که بخش ایران درموزه ملی فرانسه درپاریس از ارزشمند ترین وگرانقدر ترین میراث های باقی مانده ازتمدن ایرانی و کارت شناسایی افتخارآمیزی برای مدیران و کارشناسان موزه ی "لوور" فرانسه به شمارمی رود.

درهمین زمینه امروزدرفیگارودرخواستی منتشرشده است مبنی بر دریافت کمک های مالی فرهنگ دوستان فرانسه برای ابتیاع یک کتاب یگانه به مبلغ ده میلیون "یورو" که به گفته مدیرموزه "لوور" نمونه نمونه ی بی نظیری است ازمیراث دوران طولانی پادشاهی درسرزمین شاهان فرانسه.

به نوشته فیگارو این نگین ارزشمند دوران پادشاهی فرانسه تنها نسخه خطی دست نوشته های "فرانسوای اول" پادشاه فرانسه است.

به نوشته فیگارو "فرانسوای اول" که ازدوست داران آثارهنرمندان "هلند" بوده است به خلاقیت های هنرمندان "فلامان" وهلندی "والون" ها که درفرانسه زندگی می کردند توجه ویژه ای داشته است.

لازم به یاد آوری است که فرانسوای اول از1515 تا 1547میلادی برسرزمین های متعلق به فرانسه سلطنت کرده است.

یک سرمایه دارملی فرانسه و مالک کارگاه تولیدات لوکس "لویی ویتون" اعلام کرده است که برای خرید این نسخه یگانه، ازشاهکارهای دوره "رنسانس" نوزایی اروپا، 5 میلیون یورو دراختیارموزه "لوور" پاریس قرارمی دهد.

واما بازگردیم به خبرهاو گزارش های بین المللی درروزنامه های امروز.

فیگارو درگزارشی به وضعیت ناهنجارهزاران مسلمان "روهینگیا" که از"میانمار" به کشورهمسایه "بنگلادش" پناه آورده اند اشاره می کند که اکنون هفته هاست که موج آوارگان ادامه دارد.

فیگارو می نویسد: ازماه اوت که روند قتل عام مسلمانان درمیانمارآغاز شد تا کنون بیش از600هزارنفرازمرزگذشته و به بنگلادش مسلمان پناه آورده اند.

به نوشته فیگارو روند مهاجرت همچنان ادامه دارد وتخمین زده می شود که تا پایان سال میلادی جاری شمارپناهنجویان به یک میلیون نفربرسد.

به نوشته فیگارو هم اکنون روزانه کم وبیش 50 هزارنفر به امید یافتن مکان امنی وارد خاک بنگلادش می شوند، این درحالی است که گرسنگی و عدم وجود امکانات بهداشتی درمحل اسکان پناه جویان بیداد می کند.

به نوشته فیگارو جامعه جهانی برای کمک به 900 هزارپناهجوی مسلمان دربنگلادش 340 میلیون دلار اختصاص داده است که قراراست تا سال 2018 دراختیارسازمان ملل قرارگیرد، اما، به نوشته فیگارو، به علت ادامه موج سرازیرشدن پناهجویان به این کشورفقیرمعلوم نیست وضعیت اسکان دادن و سیرکردن آنها به چه صورتی امکان پذیرخواهد بود.

درهومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، به مناسبت حضور "عبدالفتاح السیسی"، رئیس جمهوری مصردرپاریس، گزارشی به نقض حقوق بشردرمصراختصاص یافته.

سازمان های حقوق بشرفرانسه ازامانوئل مکرون خواسته بودند تا دردیداربا همتای مصری خود موضوع حقوق بشررا با وی درمیان گذارد.

هومنیته می نویسد: رئیس جمهوری فرانسه حاضرنشد نقض حقوق بشردرمصررا محکوم نماید، زیرا مصرازمهره های مهم استراتژیکی صحنه شطرنج ژئوپولیتیک درخاورمیانه به حساب می آید.

هومنیته می افزاید: وقتی به میزان سطح روابط تجاری پاریس وقاهر نگاه می کنیم متوجه می شویم که ظاهراً درمقابل وابستگی های تجاری دو کشورگفتمان حمایت ازآزادی های مدنی واجتماعی درمصرجایگاه چندانی ندارد.

به نوشته هومنیته، طی دو سال گذشته، از2015میلادی تا کنون دولت قاهره شش میلیارد یورو تسلیحات به فرانسه سفارش داده است.

هومنیته می افزاید: واقعیت این است که دو کشورعرب خاورمیانه یعنی مصرو اُردُن هاشمی با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده و به این ترتیب دربلوک غرب قرارگرفته اند، علاوه برآن این دو کشور درابواب جمعی سیاست های غرب درخاورمیانه، به ویژّه استراتژی پیمان ناتو درمقابل ایران و روسیه نیزجایگاه ویژه یافته اند.

هومنیته می نویسد: یک مقام دیده بان حقوق بشربه هنگام ورود رئیس جمهوری مصر به فرانسه گفته است، امانوئل مکرون درمقابل وسائل ارتباط جمعی سخنان دلنشینی درمورد حقوق بشرزده است و اکنون با ورود رئیس جمهوری مصربه فرانسه ما خواهیم توانست میزان پایبندی رئیس جمهوری فرانسه به این سخنان را به مهک بزنیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید