مصر/ خشونت درتظاهرات

ده ها مورد اقدامات خشونت آمیز شدید و تجاوز به زنانی که در تظاهرات قاهره شرکت می کنند

REUTERSAsmaa Waguih

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، در رویداد های اخیر قاهره وحومه طی روزهای اخیر زنان مصری با خشونت مضاعفی از سوی افراطیون مواجه شده اند.  

تبلیغ بازرگانی

 خبرگزاری فرانسه به نقل ازسازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک گزارش داده است که حداقل یک صد مورد در میدان های مبارزات در قاهره و حومه طی تنها یک هفته زنان مصری هدف خشونت و از جمله تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
دیده بان حقوق بشرمی گوید: این تجاوزات در روزهای گذشته رو به افزایش بوده است. در روز بیست هشتم ژوئیه 5 مورد و در روز سی ام ژوئیه 46 مورد خشونت و تجاوزعلیه زنان مصری که درتظاهرات شرکت کرده بودند صورت گرفته.

گزارش با ابزار تاسف ازعدم واکنش مامورین دولتی به این خشونت ها یاد آوری می کند که زنان آشکارا توسط گروهی از جوانان از میان دوستانشان جدا شده به زمین کشیده شده و با انوع وسائل مانند زنجیرهای آهنی، چماق، صندلی ها و حتی چاقو مورد ضرب وشتم قرارگرفته اند که درمواردی مصدومین می بایست در بیمارستان ها مورد مداوا قرارگیرند.

گزارش دیده بان حقوق بشرمی افزاید از انجائی که این افراد دستگیر نشده اند، لذا شناسائی بعدی آنها امکانپذیرنمی شود.
فعالین ضد خشونت در مصر براین باورند که این اقدامات با هدف ارعاب زنان مصری درجهت عدم حضور درمبارزات خیابانی صورت می گیرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید