ایران/ اتمی

دور آیندۀ گفتگوهای تهران و گروۀ ١+۵ در بارۀ برنامۀ اتمی ایران، در اوایل فوریه/اواسط بهمن ماه، برگزار می‌شود

تاریخ دقیق و محل انجام این مذاکرات هنوز اعلام نشده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه ١٩ ژانویه/ ٢٩ دیماه، گفت که ممکن است وی در حاشیۀ همایش اقتصادی جهانی در شهرک داوس در سوئیس در روزهای ٢١ تا ٢٤ ژانویه و نیز در حاشیۀ اجلاس مونیخ در روزهای ٦ تا ٨ فوریه با همتایان اروپائی و آمریکائی خود گفتگو کند.

تبلیغ بازرگانی

آخرین دور گفتگوها دیروز یکشنبه ١٨ ژانویه/ ٢٨ دیماه در ژنو بدون حصول نتیجۀ مشخصی پایان یافت. با این حال اتحادیۀ اروپا در اعلامیه ای این مذاکرات را «جدی و مفید» توصیف کرد. هدف از این مذاکرات دست یافتن به «اصول توافق» بود که باید پیش از «توافق سیاسی» حاصل شود.

براساس مهلت تعیین شده میان ایران و گروۀ ١+۵، دو طرف باید تا ٦هفتۀ دیگر به یک توافق سیاسی و تا پایان ماۀ ژوئن (٩ تیر ١٣٩٤) به یک «توافق جامع و نهائی» دست یابند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه  ١٩ژانویه/ ٢٩ دیماه، گفت که ممکن است وی در حاشیۀ همایش اقتصادی جهانی در شهرک "داوس" در سوئیس با همتای آمریکائی خود جان کری و یا وزرای امور خارجۀ کشورهای اروپائی در بارۀ برنامۀ هسته ای ایران دیدار و گفتگو کند. این همایش در روزهای ٢١ تا ٢٤ ژانویه بر گزار میشود.

بگفتۀ محمد جواد ظریف، وی ممکن است در همین باره در حاشیۀ اجلاس مونیخ نیز با همتایان اروپائی و آمریکائی خود گفتگو کند. این گردهمآئی که در روزهای ٦ تا ٨ فوریه بر گزار می شود و به امنیت در جهان اختصاص دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید