مصر

دوسوم مجلس آینده مصر را اسلام گرایان تشکیل می دهد

Mohamed Abd El Ghany / Reuters

گروه برادران مسلمان (اخوان المسلمین) دیروز اعلام کرد که حزبش ٤١٪ کرسی های مجلس مردم را به خود اختصاص داده است.

تبلیغ بازرگانی

با افزودن کرسی های گروه های دیگر اسلام گرا به این نتیجه می رسیم که دو سوم نمایندگان این مجلس را نمایندگان اسلام سیاسی تشکیل خواهند داد.
البته نتایج رسمی انتخابات پارلمانی که در سه مرحله انجام گرفت، در روز سیزدهم ژانویه اعلام خواهد شد.

وزنه سیاسی برادران مسلمان و سلفیون تند روی حزب "نور"، «چیزی حدود ٢٠٪ کرسی ها»، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که اینها در مجلس مؤسسان هم حاضر خواهند بود که ١٠٠ عضوش، مسئول نگارش قانون اساسی آینده کشور است
گروه اسلام گرایان تضمین کرده اند که همه مصری ها، با باورهای مختلف، خواهند توانست در مورد قانون اساسی تازه نظر خود را ابراز کنند.

از سوی دیگر خبر ها حکایت از این دارند که ایالات متحده آمریکا که مدت های دراز از مذاکره با برادران مسلمان پرهیز می کرد، اکنون با در نظر گرفتن تغییراتی که در مصر به وجود آمده آماده مذاکره با این گروه، علیرغم همه بیمی که از موضع آنها در برابر حقوق زنان، اقلیت ها و اسرائیل وجود دارد، شده است.
به عنوان مثال در روز ٣٠ ژوئن، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که آمریکا با برداران مسلمان تماس های محدود در چارچوب دوران گذار سیاسی در مصر خواهد داشت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید