افغانستان /سیاسی

دولت افغانستان برای قربانیان سالهای ۵٧ و ۵٨ مراسم دعا برگزار می کند

روزنامه هشت صبح

دولت افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد برای یادبود از قربانیان شناخته شده و یا گمنام این کشور مراسم فاتحه خوانی برگزار خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه ای گفته است در جلسه ای که روز یکشنبه با شرکت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و شماری از رهبران جهادی برگزار شد انتشار فهرست نزدیک به پنج هزار قربانی مربوط به سالهای ١٣۵٧ و ١٣۵٨در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

افراد شامل فهرست یاد شده، که هفته گذشته از سوی روزنامه هشت صبح منتشر شد، در سالهای اول حاکمیت حزب دمکراتیک خلق از سوی سازمان اطلاعاتی وقت، سازمان اکسا، به اعدام محکوم شده بودند.

خبرنامه دفتر رئیس جمهور افغانستان می گوید در جلسه دیروز تصمیم گرفته شد روز ٨ میزان/ مهر ماه آینده « مراسم فاتحه خوانی برای دعا به روان پاک این شهدا و سایر شهدای شناخته شده و گمنام کشور، در سرتاسر افغانستان برگزار گردیده، بیرق کشور به رسم عزا برای دو روز به حالت نیمه برافراشته در آورده شود.»

در جلسه دیروز همچنان تصمیم گرفته شد بخاطر گرامیداشت از این قربانیان، یک مسجد و بنای یادبود در منطقه پلچرخی کابل، جائیکه زندان معروف پلچرخی در آن واقع شده، اعمار گردد.

تصمیم دولت افغانستان برای گرامیداشت از قربانیان کودتای ثور ١٣۵٧ در حالی اعلام شده است که روز شنبه گذشته، سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسنان از عدم واکنش رئیس جمهور افغانستان نسبت به انتشار فهرست پنج هزار قربانی انتقاد کرد.

در سالهای گذشته نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان بخاطر جلوگیری از انتشار یک گزارش این کمیسیون در باره برنامه « عدالت انتقالی» انتقاد کرده بود.

بگفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، این گزارش، که بر اساس گفته های شواهد عینی، از جنایات و تخطی های حقوق بشری در طی سه دهه اخیر در افغانستان پرده بر میدارد، در اختیار رئیس جمهور افغانستان قرار گرفته است.

دولت افغانستان، بدلایل نامعلوم، تاکنون این گزارش را منتشر نکرده است.

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید