وزیر اقتصاد ایران: برای افزایش درآمد مالیاتی خود دولت باید به حساب های بانکی مردم دسترسی داشته باشد

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه دوازدهم آذرماه اظهار داشت که دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال آینده از ۱٠٩ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برساند و برای افزایش ٤٧ درصدی درآمدهای مالیاتی خود باید "بتواند به [موجودی] حساب های بانکی مردم دسترسی داشته باشد."

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران ایسنا
تبلیغ بازرگانی

وزیر اقتصاد تصریح کرد نظر به ویژگی شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر دولت ناگزیر است توجه خود را برای کسب درآمد روی موضوع مالیات متمرکز کند و در این چارچوب مصمم است هم "مالیات های معوق" را دریافت کند و هم فرارهای مالیاتی را کاهش دهد. فرهاد دژپسند سپس گفته است : "طبیعی است که یکی از محورهای محاسبات مالیات همین است که بتوانیم به حساب های مردم دسترسی داشته باشیم"

 

وزیر اقتصاد نگفت که چرا "دسترسی به [موجودی] حساب های بانکی مردم" معیار "تعیین مالیات" است.

پیش از این حسن روحانی گفته بود که به دلیل تحریم های نفتی و بانکی دولت پول برای ادارۀ کشور ندارد. برغم ادعاهای دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران بسیاری افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین را تمهیدی از سوی حکومت ایران برای جبران بخشی از کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده دانسته اند. اکنون به نظر می رسد که افزایش ٤٧ درصدی درآمدهای مالیاتی از طریق دسترسی به موجودی حساب های بانکی مردم تمهید دیگری برای جبران بخشی از همین کسری بودجه باشد.

سخنان وزیر اقتصاد بی اعتمادی به نظام بانکی را می تواند تشدید کند به ویژه اینکه طی سال های گذشته بیش از شش هزار مؤسسۀ مالی غیرقانونی ولی برخوردار از حمایت بانک مرکزی ایران هزاران میلیارد تومان از دارایی های سپرده گذاران را ربودند بی آنکه مسببان آن تحت پی گیرد قانونی و مجازات قرار بگیرند.   

به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی بیش از ٨٠ درصد اقتصاد ایران در کنترل بنیادها، قرارگاه ها، تولیت های دینی و هزاران شرکت وابسته به آنها است که همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، فعالیت می کنند و همگی در عین حال از پرداخت مالیات معاف هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید