ایران/اجتماعی

"دولت توان مالی افزایش مرخصی زایمان را ندارد"

DR

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی می گوید دولت توان کافی برای تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه را ندارد.

تبلیغ بازرگانی

معاون حقوقی حسن روحانی، امکان استفاده از نه ماه مرخصی را منوط به هماهنگی با کارفرما اعلام کرد.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، قانونی به تصویب رسید که بر پایه آن مرخصی زایمان زنان از شش ماه به نه ماه افزایش یافت.

همچنین بر پایه این قانون همسران آنها نیز امکان استفاده از دو هفته مرخصی زیر عنوان مرخصی اجباری / تشویقی را یافتند.

مصوبه ای که با مخالفت دولت یازدهم روبرو شد و دستور لغو مصوبه پیشین از سوی اسحاق جهانگیری صادر شد.

این طرح با انتقادهائی از جمله آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و افزایش بار مالی برای دولت همراه بود.

بخش خصوصی ایران نیز ضمن اعلام مخالفت با این طرح، حاضر به اجرای آن نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید