ایران

دولت دانشگاه پزشکی را بقصد کنترل بیشتر ادغام می کند

سراج میردامادی معتقد است که با توجه به ادغام قسمت های مختلف دانشگاه به مراکزی که در تهران مستقر هستند، ادعای تمرکز زدائی که از سوی دولت مطرح شده است بکلی فاقد وجاهت است. 

تبلیغ بازرگانی

تجمع و تظاهرات گروه زیادی از دانشجویان، پرسنل دانشگاه و تعدادی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ادامه داشت و گفته می شود که گروهی از دانشجویان معترض نیز به مقابل مجلس رفتند تا مراتب اعتراض خود را بگوش نمایندگان برسانند. این در حالی است که دولت کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهد و خانم دستجردی وزیر بهداشت هم که ظاهراً باید آتش این حادثه بدست او افروخته شده باشد، از مجلس یک هفته مهلت گرفته است تا نتیجه بحث هائی را که با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشته اعلام کند.

این در حالی است که نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس مدعی اند که دلایل مطرح شده از سوی وزیر بهداشت اصلاً قانع کننده نبوده است.

سراج میر دامادی در گفتگوئی به بررسی چگونگی انحلال این دانشگاه و چرائی آن می پردازد.

سراج میردامادی معتقد است که با توجه به ادغام قسمت های مختلف دانشگاه به مراکزی که در تهران مستقر هستند، ادعای تمرکز زدائی که از سوی دولت مطرح شده است بکلی فاقد وجاهت است.

گفتگو با سراج میردامادی، روزنامه نگار

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید