دولت روحانی مصمم است از قاچاق زنان ایرانی جلوگیری کند

تبلیغ بازرگانی

اشرف گرامی زادگان، مدیر کل دفتر بررسی های حقوقی معاونت امور زنان در دولت حسن روحانی در گفتگو با ایلنا گفته است که دولت یازدهم مصمم است از قاچاق زنان جلوگیری کند و در این زمینه پیشنهادهایی به قوۀ قضاییه ارایه کرده است.

اشرف گرامی زادگان افزوده است که این پیشنهادها در چارچوب لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تنظیم شده و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد شد. گرامی زادگان سپس افزوده است که در این زمینه تفاهم نامه های متعددی میان دولت و قوۀ قضاییه و سازان بهزیستی، کمیتۀ امداد و دیگر نهادها امضا شده است.

وی جلوگیری از قاچاق زنان ایرانی را در جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان اعلام کرده که ماه گذشته در چارچوب لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به صورت کامل تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید