روسیه / حقوق بشر

دولت روسیه فهرست نهادها و سازمان های "عامل بیگانه" را تهیه کرده است

انجمن "Memorial"، "یادبود" توسط فیزیکدان ناراضی شوروی سابق و برنده جایزه صلح نوبل "اندره ی ساخارف" بنیانگذاری شد
انجمن "Memorial"، "یادبود" توسط فیزیکدان ناراضی شوروی سابق و برنده جایزه صلح نوبل "اندره ی ساخارف" بنیانگذاری شد

مقامات امنیتی روسیه فهرست بلند بالایی از حدود یک صد سازمان غیردولتی را ارائه کرده اند که گفته می شود کارکنان و اداره کنندگان آنها در روسیه نفوذی و "عوامل بیگانه" ارزیابی می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در رده های این فهرست طولانی علاوه نهادهای غیردولتی حقوق بشری گروهی از عکاسان حرفه ای و فعالین محیط زیست نیز جا داده شده اند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از دیدگاه مخالفین ولادیمیر پوتین قانونی که درسال ٢٠١٢ تحت عنوان "عوامل بیگانه" به مجلس برده شد و به تصویب رسید بخشی از تدابیر وسیعی است که حکومت کرملین درسال های اخیر برای سرکوب هرگونه حرکت اعتراضی مدنی و برای کنترل هرچه بیشتر جامعه مدنی روسیه اتخاذ نموده و عملی کرده است.
بنابراین گزارش قانون مربوط به "عوامل بیگانه" که سال دوهزارو دوازده به تصویب مجلس روسیه رسید شامل کلیه سازمان های غیردولتی می شود که از خارج از روسیه تامین مالی می شوند و کار آنها به صورت مبهمی از نظر دولت مسکو سیاسی تلقی می شود.

در فهرست جدید مشخصات "عوامل بیگانه" سازمان های فعال حقوق بشری درروسیه، نویسندگان تاریخ سرکوب ها درتاریخ اتحاد شوروی سابق به طور ویژه ای مورد توجه تهیه کنندگان فهرست قرار گرفته است.
عوامل بیگانه صفتی است که دردوران استالین تا برژنف درتوصیف آنچه که دراتحاد شوروی "دشمن خلق" نامیده می شد، بکارگرفته می شده است.

یک سازمان مهم در این زمره که مورد توجه دولت پوتین نیز قرار گرفته انجمن "مموریال" (یادبود) است که توسط فیزیکدان ناراضی شوروی سابق و برنده جایزه صلح نوبل "آندره ساخارف" بنیانگذاری شد و کار آن انتشار اسناد وگزارش‌های مربوط به سرکوب‌های خونین دوره استالین وتاریخ نگاری نقض حقوق بشر و نارضایتی‌های دوران حکومت ولادیمیرپوتین است.

درماه سپتامبرگذشته سازمان غیردولتی نظارت برمحیط زیست "ساخالین" درشرق روسیه ١٤٢ هزاردلار کمک نقدی "لئوناردو دی کاپریو" هنرپیشه سرشناس آمریکایی را رد کرد، زیرا نگران بود که تحت عنوان عامل بیگانه هدف اقدامات ایذایی قرار گیرد.

هنرپیشه آمریکایی با اعطای این کمک از مسئولین سازمان ساخالین خواسته بود تا با این پول به حفظ نوع "ماهی قزل آلای وحشی" درمنطقه ساخالین اقدام نماید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه "پرُم ٣٦" نام دیگری است که درفهرست مقامات امنیتی روسیه قرار دارد.
"پرُم ٣٦" نام موزه ای است که درمکانی به همین نام درمنطقه "اوُرال" روسیه قراردارد.
مالکیت ساختمان این موزه که نمایانگرجنایات استالین است درسال دو هزاروچهارده از انجمن "پرُم ٣٦" گرفته شد.
درمیان نام های اعلام شده در این فهرست طولانی "عوامل بیگانه"، نام شاخه روسی "شفافیت بین المللی"، سازمان غیردولتی مبارزه با فساد، انجمن کمک به مطبوعات "سردا"، کمیته روسی مبارزه با شکنجه، صندوق دفاع ازحقوق مصرف کننده نیز دیده می شود.

یک مسئول مرکز حقوق بشری "ساخاروف" درباره وضعیت جدید امنیتی در روسیه گفته است: "از هنگامی که ما عامل بیگانه نامیده شده‌ایم شمار دبیرستان‌هایی که دانش اموزان خود را برای آشنایی با ما و موسسه به اینجا می آورند کاهش یافته است".

وی گفته است اطلاع یافته ایم که ابلاغیه‌های رسمی به موسسات آموزشی فرستاده شده است که ازآنها می خواهد با سازمان‌های غیردولتی "عوامل بیگانه" تماس نداشته باشند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید