ایران

دولت سئول فعالیت های بانک ملت را متوقف می کند

Reuters

کره جنوبی فعالیت های بانک ملت را در این کشور به حال تعلیق در می آورد، زیرا این بانک با منحصر کردن همۀ فعالیت هایش به مبادلات ارزی قوانین کره جنوبی را نقض می کرده است. روزهای آینده نشان خواهد داد که این تحول چه تاثیری بر نوسانات ارز در ایران خواهد گذارد.

تبلیغ بازرگانی

به پیروی از مجازات های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، کره جنوبی فعالیت های شعبۀ بانک ملت در سئول را به حال تعلیق درمی آورد.
کمیسیون سرویس های مالی کره جنوبی اعلام کرد که فعالیت های شعبۀ بانک ملت از یازدهم اکتبر آینده متوقف خواهند شد، زیرا، این بانک قوانین کره جنوبی را در زمینۀ مبادلات ارز زیر پا گذاشته است. یک مقام کمیسیون سرویس های مالی دولت سئول با اعلام این مطلب افزوده است که کلیه فعالیت های بانک ملت در سئول منحصر به مبادلات ارز بوده است.
به استثنای خاورمیانه و اروپا، شعبۀ بانک ملت در سئول تنها شعبه خارجی این بانک بوده است.
تعلیق فعالیت های بانک ملت در کره جنوبی می تواند فعالیت های دو هزار شرکت کره جنوبی را که با ایران معامله می کنند تحت تاثیر قرار بدهد.
دولت کره جنوبی در اوایل سپتامبر گذشته در مورد ممنوعیت فعالیت شعبۀ بانک ملت در این کشور تصمیم گرفته بود. در همان زمان دولت سئول فعالیت های 102 شرکت ایرانی از جمله 14 بانک و 24 فرد را ممنوع اعلام کرده بود. پیرو همین تصمیمات کره جنوبی سرمایه گذاری هایش را در صنعت نفت و گاز ایران کاهش داد، هر چند به وارد کردن نفت از ایران همچنان ادامه می دهد.
ممنوعیت فعالیت های بانک ملت در سئول مشکلات مالی دولت ایران را دوچندان خواهد کرد که هم اکنون رابطۀ مالی اش با بانک های خارجی به ویژه بانک های امارات متحد عربی قطع شده است و همین از جمله عوامل افزایش دهندۀ قیمت ارزهای خارجی در ایران به ویژه دلار در روزهای گذشته بوده است.
در نتیجۀ همین مشکلات و قطع رابطۀ بانک های امارات متحد عربی با ایران، دولت تهران در نظر داشت که از طریق شعبۀ بانک ملت به سپرده گذاری به ارز کره جنوبی در این کشور اقدام کند تا به این ترتیب تجار ایرانی بتوانند به فعالیت های تجاری خود دست کم در آسیا ادامه بدهند. با معلق شدن فعالیت های بانک ملت در سئول، اکنون این در نیز به روی ایران بسته شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید