دسترسی به محتوای اصلی
خبر کوتاه

دولت سودان جنوبی با شورشیان به توافق نرسید

۱ دقیقه

در نشست مشترک رؤسای جمهوری سودان، اوگاندا، کنیا و نخست وزیر اتیوپی که امروز در آدیس آبابا با هدف بررسی اوضاع سودان جنوبی برگزار شد، دولت سودان با مخالفانش به توافق نرسید و درخواست یک مهلت پانزده روزه کرد.

تبلیغ بازرگانی

این در حالی است که دست دادن رئیس دولت سودان با رهبر شورشیان این کشور رسانه ها را اشتباه انداخت و خبر نادرست امضای توافق منتشر شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.