ایران/ حقوق بشر

دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان درتهران برگزارشد

تبلیغ بازرگانی

دومین جلسه محاکمه "جیسیون رضائیان" خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بامداد امروزدش شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران برگزارشد.
جیسون رضائیان شهروند آمریکایی ایرانی تبار به جاسوسی برای دول متخاصم از طریق جمع آوری اطلاعات ازتصمیمات کشور درخصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی متهم شده است.
جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست به همراه همسرش و یک ایرانی دیگر روز ٣١ تیرماه سال ٩٣ درتهران دستگیر شدند که همسر وی و متهم دیگر بعداز مدتی با قراروثیقه از زندان آزاد شدند ولی جیسون رضائیان از آن هنگام درزندان به سر می برد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید